Søk

Aktuelt

Er du reflektert nok?

Nullvisjonen vil gjøre deg til et mer reflektert menneske. Det handler både om å se, og bli sett.

Les mer

Arrangerer datakurs for seniorer

Lyngdal eldreråd inviterer til datakurs for seniorer. Kurset har oppstart onsdag 21. oktober.

Les mer

Anbud brøyting av kommunale veier

Lyngdal kommune utlyser åpen anbudskonkurranse på brøyting, rydding og strøing av kommunale veier.

Les mer

Nordliveien stenges til fredag

Arbeidet med å utbedre ledningsbruddet i Nordliveien tas opp igjen fra 12.30 torsdag. Noe som medfører at veien stenges fram til 12 fredag, og at vannet i perioder blir borte.

Les mer

Søknad om erstatning for rovviltskader

Søknad om erstatning for rovviltskader på bufe i Vest-Agder må fremmes elektronisk innen 1. november.

Les mer

Nå kan du søke tilskudd til tilpasning av bolig

Lyngdal kommune tar nå imot søknader om tilskudd til tilpasning av boliger for funksjonshemmede. Søknadsfrist er 21.10.

Les mer

Nyhetsarkiv