Søk

Aktuelt

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet.

Les mer

Nye byggesaksregler fra 1. juli

Fra 01.07.15 er det flere mindre byggverk som det ikke trenger søkes kommunen om før det bygges.

Les mer

Kommuneplan 2014-2025, sjøarealer

I forbindelse med «Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025» gjennomføres det et begrenset offentlig ettersyn i perioden 24.06.15 – 05.08.15.

Les mer

Innføringskurs i velferdsteknologi

Kurset «Innføring i velferdsteknologi - første skritt på veien» er nå tilgjengelig på kurs.kommit.no. Et nyttig kurs for alle involverte i arbeidet med innføring av velferdsteknologi.

Les mer

Siste kommunestyremøte før ferien

Torsdag 18. juni er siste kommunestyremøte før ferien, og med mange store saker til behandling.

Les mer

Gleder seg over driftsresultatet

Rådmannen gleder seg over god budsjettdisiplin, overskudd og penger tilbakeført til fond. Men kommunens økonomi må bli mer robust.

Les mer

Nyhetsarkiv