Søk

Aktuelt

Gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august har alle lavinntektsfamilier med barn på fire eller fem år rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.

Les mer

Servicekontoret fikk mer enn godkjent

Servicekontoret fikk mer enn godkjent i brukerundersøkelsen som ble gjennomført på vårparten.

Les mer

Nå kan du forhåndsstemme

Fra og med mandag 10. august kan du avgi forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Les mer

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet.

Les mer

Nye byggesaksregler fra 1. juli

Fra 01.07.15 er det flere mindre byggverk som det ikke trenger søkes kommunen om før det bygges.

Les mer

Innføringskurs i velferdsteknologi

Kurset «Innføring i velferdsteknologi - første skritt på veien» er nå tilgjengelig på kurs.kommit.no. Et nyttig kurs for alle involverte i arbeidet med innføring av velferdsteknologi.

Les mer

Nyhetsarkiv