Søk

Aktuelt

Vil høre din mening om fiberutbygging

Næringsliv og innbyggere i Lyngdal inviteres til å si sin mening om planlagt fiberutbygging.

Les mer

Har revitalisert beredskapsrådet

Lyngdal kommune vektlegger å ha kontinuerlig fokus på beredskapsarbeidet. Som en del av dette revitaliseres også beredskapsrådet.

Les mer

Invitasjon til kurs for ungdom i bruk av smarttelefoner

Mestringskurs for ungdomskoleelever med ADHD og Tourettes syndrom eller med store EK vansker, i bruk av smart telefon.

Les mer

Slukk lyset for Earth Hour - lørdag 28. mars.

Lørdag 28. mars kl. 20.30 skal byer, kommuner, bedrifter, orgnisasjoner og enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i èn time for klimaet. Lyngdal kommune er med!

Les mer

Frivilligsentralens årsmøte blir i mai

Lyngdal frivilligsentral kaller inn til årsmøte torsdag 7. mai.

Les mer

Meld inn behov for skogsvei

Har du behov for ny skogsbilvei i forbindelse med uttak av skogsvirke de nærmeste år? Da må du melde fra! Helst innen 28. mars 2015.

Les mer

Nyhetsarkiv