Gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). Derfor får nå kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.

Forebygger livmorhalskreft
Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Toårsperiode
HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder, og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine kan du lese via lenken under:

Lenke til Folkehelseinstituttet

Kontaktinfo og timebestilling

For nærmere informasjon eller timebestilling for vaksinering, ta kontakt med Lyngdal helsestasjon (enhet for barn og unge) på telefon 38 33 40 90.

Karen Lind, enhetsleder

Sist oppdatert: 07. October 2016