Nye Lyngdal kommune

Innledning

Det er mer enn 50 år siden det sist skjedde store endringer i kommunestrukturen i Norge. Regjeringen er tydelig på at en ny reform og endringer er nødvendig for å kunne møte framtiden bedre rustet. Lyngdal og Audnedal har vedtatt å bygge ny kommune sammen.

Lyngdal har deltatt i flere prosesser om ny kommunestruktur. Herunder "Lister 5" og "Lyngdal 5". Reformprosjektet som det nå jobbes med er "Nye Lyngdal". En ny kommune med tett på 10.300 innbyggere, bestående av Audnedal og Lyngdal. Den nye kommunen skal være en realitet fra 1. januar 2020. Via lenkene under kan du laste opp intensjonsavtalen som ligger til grunn for reformprosjektet nye Lyngdal kommune, og lese mer om historikken bak det som nå er reformprosessen nye Lyngdal kommune.

Lenke til intensjonsavtale for nye Lyngdal

Lenke til infosiden tilbakeblikk

Illustrasjonsbilde for Lyngdal 2-prosjektet, med kjent motiv fra henholdsvis Audnedal og Lyngdal

Informasjon internt og eksternt

Informasjonsarbeidet vektlegges i reformprosessen. Derfor er det satt ned en egen arbeidsgruppe for kommunikasjonsstrategi. I tillegg til det som publiseres av informasjon på digitale plattformer, lages det informasjonsbrosjyrer til innbyggerne og nyhetsbrev til ansatte i de to kommunene.

Via lenkene under kan du laste ned informasjonsbrosjyrene som er laget om nye Lyngdal. Brosjyrene distribueres med Posten til alle husstander i Audnedal og Lyngdal. Ettersom dette er offentlig informasjon distribueres de også til husstander som har reservert seg mot uadressert reklame.

Lenke til brosjyre 3-2019

Lenke til brosjyre 2-2019

Lenke til brosjyre 1-2019

Lenke til brosjyre 3-2018

Lenke til brosjyre 2-2018

Lenke til brosjyre 1-2018

Lenke til brosjyre 2-2017

Lenke til brosjyre 1-2017

Til ansatte i Audnedal og Lyngdal kommuner

Når Audnedal og Lyngdal kommuner slår seg sammen fra 1. januar 2020, vil den nye kommunen bestå av bortimot tusen ansatte. Ansatte som i dag har sin arbeidsavtale med enten Audnedal eller Lyngdal, og som nå er med på reisen inn i ny kommune.

Du er kanskje blant dem som lurer på hvordan det blir med din jobb i nye Lyngdal kommune? Om du skal jobbe med det samme som nå, eller om du får nye arbeidsoppgaver? Om du må bytte arbeidssted? Hvem som blir lederen din?

I nyhetsbrevet som du kan laste opp via lenken under har vi samlet en del slike spørsmål og svar om kommunebyggingen så langt, og som vi håper du som ansatt opplever som nyttig. Se også egen lenke til ansatteinformasjon fra påtroppende kommunedirektør i den nye kommunen, Kjell Olav Hæåk.

Lenke til internt nyhetsbrev 2-2018

Lenke til internt nyhetsbrev 1-2018

Lenke til informasjon fra ny rådmann

Korshamn – Sveindal, tur retur (video)

Via lenken under kan du bli med på en reise fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim, og tilbake igjen.

Lenke til video nye Lyngdal

Her finner du møtedokumenter

Alle møtedokumenter for fellesnemnd og partssammensatt utvalg nye Lyngdal kommune finner du via lenken under. Lenken er til politisk møtekalender, hvor alle politiske dokumenter for Lyngdal kommune og nye Lyngdal publiseres. Se forklaring øverst på siden for hvordan du enkelt finner fram i møtekalenderen.

Lenke til politisk møtekalender

Her kan du se opptakene fra fellesnemnda

Alle møtene i fellesnemnda for nye Lyngdal kommune strømmes direkte, og publiseres deretter i redigert form. Via lenken under finner du alle publiserte videoer fra fellesnemndas møter. Under visningsbildet kan du selv endre kameravinkel. Det vil si velge mellom å se salen, talerstolen eller prosjektorskjermen. Når du er inne i videoarkivet velger du filmklipp ved å klikke på tittelen.

Lenke til videoarkiv fellesnemnda

Bli kjent med prosjektlederen

Ann Karin Fuglestad ble 6. juni 2017 ansatt som prosjektleder for reformprosessen nye Lyngdal kommune. Via lenken under kan du bli bedre kjent med henne.

Lenke til prosjektleder

Bilde av prosjektleder Ann Karin Fuglestad

Bli kjent med den nye kommunedirektøren

Bilde av kommunedirektør Kjell Olav HæåkKjell Olav Hæåk blir øverste administrative leder i den nye sammenslåtte kommunen. Via lenken under kan du bli bedre kjent med personen Hæåk, hans meninger om etableringen av nye Lyngdal kommune, om rollen som kommunedirektør og ikke minst hans tanker om viktigheten av å være en engasjert medborger.

Lenke til presentasjon kommunedirektør

Bli kjent med kommunalsjefene

Alle de fire kommunalsjefene i nye Lyngdal blir en del av kommunedirektørens ledergruppe, og skal ha kontorsted i Lyngdal rådhus. Dette er fire strategiske stillinger som skal jobbe overordnet og på tvers i hele den nye kommunen. To av dem med eksternt fokus mot brukerne, og to med fokus internt i organisasjonen.

Via lenken under kan du bli bedre kjent med de fire kommunalsjefene. Alle er de kjente navn fra dagens to kommuner.

Lenke til presentasjon kommunalsjefer

Illustrasjon som viser organisasjonskart for stabsområdene med bilder av toppledelsen

Virksomhetslederne

Den nye kommunen skal bestå av elleve virksomheter. Illustrasjonen viser virksomhetsområdene, med navn og bilde av de elleve virksomhetslederne.

Illustrasjon som viser organisasjonskart for kommunens virksomheter med navn og bilder av de elleve virksomhetslederne

Via lenken under kan du laste ned organisasjonskartet for ny kommune som PDF.

Lenke til organisasjonskart med navn og bilder

Bli kjent-midler

Planlegger du i løpet av 2019 aktiviteter som involverer både lyngdøler og audnedøler? Da kan du søke støtte fra nye Lyngdal kommune. Du kan få inntil 10.000 kroner i tilskudd. Les mer via lenken under.

Lenke til infoside «Bli kjent»-midler

Designkonkurranse nytt kommunevåpen

Utforming av nytt kommunevåpen ble gjennomført som et eget delprosjekt i den pågående kommunebyggingen. Gruppen som jobbet med prosjektet bestemte seg for å gå bredt ut i jakten på gode ideer, og inviterte til konkurranse om å designe den nye kommunens kjennemerke.

Fristen for å sende inn forslag var 16. april 2018, og det ble mottatt til sammen 641 forslag. Vinnerutkastet, "Vekst og bevegelse", ble tegnet av kvindølen Richard Haugland, og premiert med 20 000 kroner.

Bilde av det nye kommunevåpenet 

Mer informasjon om konkurransen og kriteriene for å delta finner du via lenken under.

Lenke til infosak designkonkurranse

Nyhetssaker

Via lenkene under finner du utvalgte egenproduserte nyhetssaker om og fra reformprosessen nye Lyngdal kommune. De nyeste sakene ligger øverst.

Lenke til høringsssak om lokale forskrifter og gebyrer for nye Lyngdal kommune

Lenke til nyhet IKT-driftsavtale

Lenke til nyhet kommunalsjefer

Lenke til prosjekt "Ut på tur i nye Lyngdal"

Lenke til nyhet "Ny runde om kommunevåpen i fellesnemnda"

Lenke til nyhet "Sånn blir nye Lyngdal"

Lenke til nyhet strategikonferansen 2018

Lenke til nyhet "Bli kjent"-midler

Lenke til sak enighet om veinavn i ny kommune

Lenke til nyhet rådmannsspørsmålet avklart

Lenke til sak ny infobrosjyre

Lenke til nyhetssak historisk fellessamling i Kvås

Lenke til nyhetssak konstituerende møte 12.01.17

Lenke til aktueltsak om folkehøringen

Lenke til nyhet ekteskapsrådgivning

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldingene for reformprosessen nye Lyngdal.

Lenke til årsmelding 2018

Lenke til årsmelding 2017

Nye Lyngdal på Facebook og Twitter

Det er opprettet en egen facebookside for "Lyngdal 2"-prosjektet, hvor det publiseres aktuell informasjon og hvor innbyggerne kan stille spørsmål og delta i aktiv debatt og meningsutveksling om nye Lyngdal kommune spesielt og om kommunereformen generelt. Nye Lyngdal kommune (@nyelyngdal) er også på Twitter.

Lenke til facebooksiden "Nye Lyngdal kommune"

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplanen for reformprosessen nye Lyngdal kommune legger strategiske føringer for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, internt og eksternt, fram til den nye kommunen er etablert 1. januar 2020.

Kommunikasjonsplanen er forankret i arbeidsgruppen for kommunikasjonsstrategi og fellesnemnda for nye Lyngdal kommune.

Lenke til kommunikasjonsplan

Slagord og grafisk profil for nye Lyngdal

Nye Lyngdal har valgt ut fire slagord for prosessen som skal lede fram mot den nye kommunen. Disse fire verdiordene bærer i seg kjernen til hvorfor den nye kommunen bygges, og hva det vil bety for innbyggere og ansatte:

  • FORNYE
  • FORBEDRE
  • FORENKLE
  • FORENE

Det er også laget en egen grafisk profil for nye Lyngdal kommune, som i reformprosessen skal benyttes til informasjonsmateriell, møtedokumenter, profilering mv. Via lenken under kan du laste opp en PDF som illustrerer ulike varianter av nye Lyngdals grafiske profil.

Lenke til grafisk profil nye Lyngdal

Aktuelle lenker

Via lenkene under kan du lese mer om kommunereformen.

Lenke til regjeringen.no

Lenke til kommunereformen på Wikipedia

Det er en egen lov som legger føringer for fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser, kalt inndelingslova. Formålet med denne loven er å legge til rette for en kommune- og fylkesinndeling som innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet kan sikre et funksjonsdyktig lokalt folkestyre og en effektiv lokalforvaltning. Endringer i kommune- eller fylkesinndeling bør medvirke til å skape hensiktsmessige enheter som kan gi innbyggere og næringsliv tilfredsstillende tjenester og forvaltning.

Lenke til inndelingslova

Sist oppdatert: 22. oktober 2019
Nye Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Posadresse:

Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Telefon: 38 28 20 00

Kontaktperson: Ann Karin Fuglestad

Tittel: Prosjektleder

Telefon: 990 45 480