Nye Lyngdal kommune

Informasjon

Det er mer enn 50 år siden det sist skjedde store endringer i kommunestrukturen i Norge. Regjeringen er tydelig på at en ny reform og endringer er nødvendig for å kunne møte framtiden bedre rustet. Lyngdal og Audnedal har vedtatt å bygge ny kommune sammen.

Lyngdal har deltatt i flere prosesser om ny kommunestruktur. Herunder "Lister 5" og "Lyngdal 5". Reformprosjektet som det nå jobbes med er "Nye Lyngdal". En ny kommune med tett på 10.300 innbyggere, bestående av Audnedal og Lyngdal. Den nye kommunen skal være en realitet fra 1. januar 2020. Via lenkene under kan du laste opp intensjonsavtalen som ligger til grunn for reformprosjektet nye Lyngdal kommune, og lese mer om historikken bak det som nå er reformprosessen nye Lyngdal kommune.

Lenke til intensjonsavtale for nye Lyngdal

Lenke til infosiden tilbakeblikk

Illustrasjonsbilde for Lyngdal 2-prosjektet, med kjent motiv fra henholdsvis Audnedal og Lyngdal

Bli kjent med prosjektlederen

Ann Karin Fuglestad ble 6. juni 2017 ansatt som prosjektleder for reformprosessen nye Lyngdal kommune. Via lenken under kan du bli bedre kjent med henne.

Lenke til prosjektleder

Bilde av prosjektleder Ann Karin Fuglestad

Her finner du møtedokumenter

Alle møtedokumenter for fellesnemnd og partssammensatt utvalg nye Lyngdal kommune finner du via lenken under. Lenken er til politisk møtekalender, hvor alle politiske dokumenter for Lyngdal kommune og nye Lyngdal publiseres. Se forklaring øverst på siden for hvordan du enkelt finner fram i møtekalenderen.

Lenke til politisk møtekalender

Bli kjent-midler

Planlegger du i løpet av 2018 aktiviteter som involverer både lyngdøler og audnedøler? Da kan du søke støtte fra nye Lyngdal kommune. Du kan få inntil 10.000 kroner i tilskudd. Les mer via lenken under.

Lenke til nyhet "Bli kjent"-midler

Designkonkurranse nytt kommunevåpen

Utforming av nytt kommunevåpen er et eget delprosjekt i den pågående kommunebyggingen. Gruppen som jobber med prosjektet har bestemt seg for å gå bredt ut i jakten på gode ideer, og inviterer til konkurranse om å designe den nye kommunens kjennemerke.

  • Fristen for å sende inn forslag er 16. april, og det lokkes med 20 000 kroner i premie til vinnerutkastet.

Mer informasjon om konkurransen og kriteriene for å delta finner du via lenken under.

Lenke til infosak designkonkurranse

Informasjonsbrosjyrer

Informasjonsarbeidet vektlegges i reformprosessen. Derfor er det satt ned en egen arbeidsgruppe for kommunikasjonsstrategi. Informasjonsbrosjyrene som distribueres til alle husstander i Audnedal og Lyngdal er et resultat av arbeidet i denne gruppen.

Via lenkene under kan du laste opp informasjonsbrosjyrene som så langt er laget om nye Lyngdal.

Lenke til brosjyre 1-2018

Lenke til brosjyre 2-2017

Lenke til brosjyre 1-2017

Nyhetssaker

Via lenkene under finner du utvalgte egenproduserte nyhetssaker om og fra reformprosessen nye Lyngdal kommune. De nyeste sakene ligger øverst.

Lenke til nyhet "Bli kjent"-midler

Lenke til sak enighet om veinavn i ny kommune

Lenke til nyhet rådmannsspørsmålet avklart

Lenke til sak ny infobrosjyre

Lenke til nyhetssak historisk fellessamling i Kvås

Lenke til nyhetssak konstituerende møte 12.01.17

Lenke til aktueltsak om folkehøringen

Lenke til nyhet ekteskapsrådgivning

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldingene for reformprosessen nye Lyngdal.

Lenke til sak årsmelding 2017

Nye Lyngdal på Facebook og Twitter

Det er opprettet en egen facebookside for "Lyngdal 2"-prosjektet, hvor det publiseres aktuell informasjon og hvor innbyggerne kan stille spørsmål og delta i aktiv debatt og meningsutveksling om nye Lyngdal kommune spesielt og om kommunereformen generelt. Nye Lyngdal kommune (@nyelyngdal) er også på Twitter.

Lenke til facebooksiden "Nye Lyngdal kommune"

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplanen for reformprosessen nye Lyngdal kommune legger strategiske føringer for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, internt og eksternt, fram til den nye kommunen er etablert 1. januar 2020.

Kommunikasjonsplanen er forankret i arbeidsgruppen for kommunikasjonsstrategi og fellesnemnda for nye Lyngdal kommune.

Lenke til kommunikasjonsplan

Slagord og grafisk profil for nye Lyngdal

Nye Lyngdal har valgt ut fire slagord for prosessen som skal lede fram mot den nye kommunen. Disse fire verdiordene bærer i seg kjernen til hvorfor den nye kommunen bygges, og hva det vil bety for innbyggere og ansatte:

  • FORNYE
  • FORBEDRE
  • FORENKLE
  • FORENE

Det er også laget en egen grafisk profil for nye Lyngdal kommune, som i reformprosessen skal benyttes til informasjonsmateriell, møtedokumenter, profilering mv. Via lenken under kan du laste opp en PDF som illustrerer ulike varianter av nye Lyngdals grafiske profil.

Lenke til grafisk profil nye Lyngdal

Aktuelle lenker

Via lenkene under kan du lese mer om kommunereformen.

Lenke til regjeringen.no

Lenke til kommunereformen på Wikipedia

Det er en egen lov som legger føringer for fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser, kalt inndelingslova. Formålet med denne loven er å legge til rette for en kommune- og fylkesinndeling som innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet kan sikre et funksjonsdyktig lokalt folkestyre og en effektiv lokalforvaltning. Endringer i kommune- eller fylkesinndeling bør medvirke til å skape hensiktsmessige enheter som kan gi innbyggere og næringsliv tilfredsstillende tjenester og forvaltning.

Lenke til inndelingslova

Sist oppdatert: 19. mars 2018
Nye Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Posadresse:

Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Telefon: 38 28 20 00

Kontaktperson: Ann Karin Fuglestad

Tittel: Prosjektleder

Telefon: 990 45 480