17. mai-invitasjon til lag og foreninger i gamle Audnedal

Lag og foreninger i Konsmo og Byremo inviteres til å arrangere 17. mai 2021. Fristen for å søke er 7. mars.
Lag og foreninger i Konsmo og Byremo inviteres til å arrangere 17. mai 2021. Fristen for å søke er 7. mars.

Følgende midler tildeles lag/forening som kan arrangere feiring av nasjonaldagen:

  • Dagsarrangement Byremo: 17 000 kr
  • Kveldsarrangement Byremo: 17 000 kr
  • Utgifter til lydanlegg Byremo: 10 000 kr
  • Dagsarrangement Konsmo 17 000 kr
  • Kveldsarrangement Konsmo 17 000 kr

Enkel søknad sendes på epost til: rune.hauan@lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist er 7. mars 2021.

Flagg_2.jpg

Sist endret: 02.03.2021