Folkemøte om E 39

Er du interessert i å høre siste nytt om E 39-prosjektet gjennom Lyngdal? Da må du ta turen til informasjonsmøtet i kulturhuset torsdag 9. november.

Bilde av prosjektdirektør for E 39, Asbjørn HeieraasNye Veier inviterer den dagen til folkemøte om E 39-prosjektet fra Kristiansand til Sandnes. Etter sigende norgeshistoriens største veiprosjekt. Dagens E 39 fra Kristiansand til Sandnes framstår med svært høy trafikkbelastning, og med vesentlig innslag av tungbiltrafikk. Veien er svært ulykkesutsatt hvor møteulykker er hyppige. Vinterstid opplever man ofte sperret vei ved snøfall.

Strekningen er i dag omtrent 210 kilometer lang. Nå skal en helt ny og trafikksikker firefelts E 39 med fartsgrense 110 km/t realiseres. Den nye veistrekningen blir i tillegg rundt 40 kilometer kortere enn dagens trasé. Reisetiden mellom Kristiansand og Sandnes kortes ned fra rundt tre timer til i underkant av to timer.

Informasjonsmøtet holdes i Lyngdal kulturhus fra klokken 17 til 18. Her vil blant annet prosjektdirektør for E 39, Asbjørn Heieraas, presentere status for prosjektet generelt og strekningen gjennom Lyngdal spesielt. Med seg har Heieraas flere fra E 39-staben som etter presentasjonen vil kunne svare på detaljerte spørsmål knyttet til enkeltområder som berøres av veiplanene. Her vil også representanter fra grunnerverv være til stede og orientere om prosessen rundt erverv av eiendommer, bygninger mm.

Etter samlingen i storsalen tilbys det i tilstøtende rom dialogmøter for frammøtte som har spørsmål eller som ønsker mer detaljert informasjon rundt egen eiendom.

I forkant av folkemøtet har Nye Veier også gjennomført møte med direkte berørte i Herdal.

Program

  • Kl. 17.00: Åpning ved ordfører.
  • Kl. 17.10: Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas presenterer Nye veier, status for prosjektet og framdriftsplan. Det åpens for spørsmål i plenum etter innlegget.
  • Kl. 18.00: Plenumsseansen avsluttes. Fagpersoner fra E 39-staben er tilgjengelig for personlige henvendelser etter informasjonsmøtet.

Illustrasjon som viser deler av den nye E 39-traseen i Lyngdal

Sist oppdatert: 03. november 2017