Navnekonkurransen fortsatt åpen

Fristen for å sende inn navneforslag på nytt helsehus er forlenget til fredag 2. juni kl. 15. Så hva skal det nye helsehuset på Rom hete? Send oss ditt forslag!

Bilde som viser forslagskassen til navnekonkurransen på nytt helsehusKommunestyret vedtok 26. januar å lyse ut navnekonkurranse på det nye helsehuset som er under planlegging på Rom. Alle innbyggere i Lyngdal kommune er invitert til å komme med navneforslag. Og mange gode forslag er kommet inn. Men det er ønskelig å ha enda flere forslag å velge blant. Derfor er fristen på å sende inn navneforslag forlenget til fredag 2. juni kl. 15.

Forslaget må være skriftlig og undertegnet med navn og kontaktinfo.

Slik leverer du forslag

Navneforslag kan leveres skriftlig på Servicekontoret i Lyngdal rådhus, eller sendes på epost via lenken under:

Lenke til epost navnekonkurranse

Siste frist for å sende inn forslag er altså nå fredag 2. juni klokken 15.00. Du kan levere inn så mange forslag du vil.

Navnekomiteen består av leder i omsorgskomiteen, enhetsleder for Lyngdal bo- og servicesenter, enhetsleder for Hjemmebasert omsorg og leder for Tjenestekontoret.

Illustrasjon som viser det stjerneformede helsehuset på Rom

Kriteriene

Når navnekomiteen skal vurdere de innsendte forslagene er dette kriteriene de vurderes opp imot:

Kriterie 1: «Verdier for det nye helsehuset»

 • Trygghet:
  Bygget skal gi trygghet for de som bor der, trygghet for besøkende og trygghet for de som arbeider der.
 • Tilpasset:
  Bygget skal være tilpasset brukerne, deres egenmestring og ulike funksjonshemninger (nedsatt syn og hørsel, og tilpasset personer med kognitiv svikt).
  Bygget skal være tilpasset de ansatte, pårørende og besøkende, og tilpasset tiden vi lever i (behov og forventninger).
 • Åpent:
  Bygget skal være innbydende og åpent. Et sted man ønsker å besøke og som kan være med å ufarliggjøre en «institusjon». Det skal være åpent for kultur og frivillighet.

Kriterie 2: «Mål for det nye helsehuset»

 • Det nye helsehuset skal imøtekomme fremtidens helseutfordringer for Lyngdals befolkning.
 • Nytt helsehus skal gi helhetlige og samordnede tjenester, og god kvalitet på tjenestene som ytes til beboere og innbyggere for øvrig.
Sist oppdatert: 24. mai 2017