Ryddeaksjon i Lyngdal

Det vises til annonse fra RFL i Farsunds Avis, lørdag 21. april vedr. utplassering av containere i boligfeltene.

Containerne blir stående i inntil en uke på hvert sted, og er beregnet til avfall fra fellesareal, gateoppsop o.l.

Fra og med onsdag 25. april til 2. mai - følgede steder:

Litlandsfeltet
Ved Heimtun
Øverst i Batteriveien
Vestre Myrbakken
Kryss Nordliveien/Rosfjordveien
Kryss Slåteveien/Solheiveien
Grense Indre/Ytre Svenevik
Vemestadlunden v/lekeplass
Hovden

Fra og med onsdag 2. mai til 9. mai - følgende steder:

Lekeplass Rinnan
Romskogveien
Å bedehus
Oftebro v/ballbingen
Ved brua ved Misjonskirken
Årnes friområde ved lekeplass
Austad
Bronemyra i Korshamn

 

- Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL)

Sist oppdatert: 22. mai 2018