Her følger du torsdagens møte i fellesnemnd nye Lyngdal

Møtet i fellesnemnd nye Lyngdal kommune torsdag 22.11. sendes direkte.

Via lenken under kan du følge torsdagens møte i fellesnemnd nye Lyngdal. Sakene som skal opp til behandling er politidistriktenes organisering og renovasjonstjenesten i ny kommune.

Møtet og overføringen starter kl. 12.

Lenke til direktesending

Historisk avtale signeres før møtet

Før det offisielle møtet i fellesnemnda starter skal ny IKT-driftsavtale for den nye kommunen signeres. Avtalen mellom Aspit AS og nye Lyngdal har stor betydning for alle videre prosesser i byggingen av den nye kommunen, og for driften etter sammenslåingen 1. januar 2020. Dette er også den første store kontrakten som inngås for nye Lyngdal, og kan derfor med rette kalles historisk.

Aspit AS har allerede driftsavtale med Lyngdal kommune. Avtalen med nye Lyngdal kommune inkluderer mer fokus på strategi, og de blir enda tettere på den daglige driften enn i dag. Avtalen har en verdi på 15,85 millioner kr over en periode på fem år.

Via lenken under kan du laste opp pressemeldingen som ble sendt ut om kontraktsinngåelsen. Her kan du lese noe mer om IKT-strategien i den nye kommunen.

Lenke til pressemelding historisk avtale

Sist oppdatert: 21. november 2018