Send inn ditt forslag til nytt kommunevåpen

Hvordan skal våpenskjoldet til den nye kommunen se ut? Det kan du være med på å bestemme. Og du kan vinne 20.000 kroner!

Utforming av nytt kommunevåpen er et eget delprosjekt i den pågående kommunebyggingen. Gruppen som jobber med prosjektet har bestemt seg for å gå bredt ut i jakten på gode ideer, og inviterer til konkurranse om å designe den nye kommunens kjennemerke.

 • Fristen for å sende inn forslag er 16. april, og det lokkes med 20 000 kroner i premie til vinnerutkastet.

Kriteriene for å delta finner du lenger nede på siden, i avsnittet slik deltar du.

Bilde fra pressekonferansen om nytt kommunevåpen, som ble holdt i Lyngdal 5. mars

Beholder grønnfargen og skjoldet
Arbeidsgruppen som utgjør delprosjektet for nytt kommunevåpen og ordførerkjede har bestemt at den grønne bakgrunnsfargen som benyttes i begge de eksisterende våpnene skal videreføres. Det samme skal skjoldet. Altså formen. Hvordan det nye motivet blir kan du være med på å bestemme!

Den gang Audnedal og Lyngdal kommuner fikk sine respektive våpenmotiver, henholdsvis sagbladet og lyngdalskua, var det strenge regler for farge- og figursammensetning, i tillegg til en statlig godkjenningsordning. Dette er blitt myket kraftig opp. Nå kan kommunene selv bestemme sine våpenmotiv, og det er rom for friere utforming.

– Men noen føringer må vi legge til grunn. Motivet skal si noe om den nye kommunen. Det som er, det som skal bli eller det som har vært. Motivet må være lett gjenkjennelig og det må fungere både på avstand og i lite format, på alt fra kommunens skilt og nettsider til brevark. Det er ikke ønskelig å eksempelvis utsmykke de nye kommuneskiltene med kompliserte figurer som kan være vanskelig å oppfatte i trafikken, sier leder for delprosjektet og varaordfører i Lyngdal kommune, Michael Stene.

Tre finalister til fellesnemnda
Medlemmene i prosjektgruppen for nytt kommunevåpen og ordførerkjede er også jury, og velger i første runde ut inntil 10 forslag til en delfinale. Blant disse igjen velger juryen ut tre finalister som skal legges fram for fellesnemnda, hvor den endelige beslutningen fattes.

 • Vinnerforslaget premieres med 20.000 kroner.
 • De to øvrige finalistene får 5000 kroner.
 • Plassene fra 4. til 10. premieres med tusen kroner hver.

Innen utgangen av året skal den nye kommunens våpen være klart og en vinner kåret.

Slik deltar du

Her er kriteriene for kommunevåpenkonkurransen:

 1. Tegn våpenskjoldet så stort som mulig innenfor et A4-ark. Via lenken under kan du laste opp og skrive ut en egen mal.

  Lenke til kommunevåpenmal

 2. Fyll ut våpenskjoldet med motivet som du mener bør symbolisere den nye kommunen. Forslaget er kun en foreløpig skisse. Det er ideen som blir vurdert. Vinnerforslaget vil bli bearbeidet og tilpasset av profesjonelle grafiske designere.

 3. Skriv en kort tekst med beskrivelse og begrunnelse av forslaget på eget ark. Tegningen skal kunne presenteres anonymt.

 4. Tegning + beskrivelse / begrunnelse samt din kontaktinformasjon kan leveres på eller sendes til servicekontoret i Audnedal eller i Lyngdal. NB! Forslag skal ikke sendes på epost.

 5. Husk å merke konvolutten med: «Designkonkurranse nytt kommunevåpen».

Ved postforsendelse er adressene:

 • Servicekontoret Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal
 • Servicekontoret Audnedal kommune, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Forslag må være levert innen 16. april 2018.

 

Har du spørsmål om designkonkurransen, kan du ta kontakt med leder for arbeidsgruppen, Michael Stene, på telefon 934 42 978, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Michael Stene

Via lenken under kan du se NRK Sørlandets innslag fra pressekonferansen om nytt kommunevåpen, som ble holdt i Lyngdal rådhus mandag 5. mars:

Lenke til nyhetsinnslag NRK

Sist oppdatert: 15. mars 2018