Ansatte og pensjonister ble gjort stas på

Ansatte med 25 års fartstid i Lyngdal kommune, og nylig pensjonerte medarbeidere ble gjort stas på av rådmann og ordfører.

Det var under en høytidelighet på Rosfjord tirsdag 6. februar at rådmann Norman Udland og ordfører Jan Kristensen overrakte blomster, heder og gode ord til medarbeidere som i løpet av 2017 enten passerte 25 års tjeneste, eller gikk av med pensjon. Alle trofaste og dyktige medarbeidere som har lagt ned, og fortsatt legger ned, stor innsats i å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Noe de denne dagen ble behørig takket for av kommunens toppledelse. Lyngdal kommune har mange medarbeidere med lang fartstid. Noe som forteller mye både om Lyngdal kommune som arbeidsgiver og om ansattes lojalitet.

Markeringen fant sted på Rosfjord, der også enkelte enhetsledere deltok. I tillegg til bevertning, gaver, heder og gode ord fra rådmann og ordfører, var det muntert show med innleide krefter, der særlig Elvis-parodien slo godt an.

Disse ble hedret og takket av

Her følger navnene på de med 25 års fartstid i Lyngdal kommune som deltok på markeringen:

Bilde av 25-årsjubilanter

På bildet over ses fra venstre: Rådmann Norman Udland, Ruth Leksbø, Monica Knaben Håland, Ann-Lisbeth Andreasen, Brita Brekne Hauan, Ragnhild L. Grimsby, Hanne A. Jahnsen, Tordis Garbrielsen Hoel, Linda Stensøy og ordfører Jan Kristensen.

Her følger bilder og navn på pensjonistene som ble formelt takket av under arrangementet på Rosfjord:

Bilde av pensjonister som ble takket av

På bildet over ses fra venstre: Rådmann Norman Udland, Arne Danielsen, Jorunn Margrethe Moen, Jard Breiland, Brita Aas Nilsen (hun som står litt foran), Vigdis Vintland, Eldbjørg Grøvan, Britt Opsahl, Arne Kristensen og ordfører Jan Kristensen.

På bildet under ses fra venstre: Ordfører Jan Kristensen, Kirsten Reme Jakobsen, Einar Handeland, Karen Handeland, Kursjan Meserbulatova, Mona E. Haugland og rådmann Norman Udland.

Bilde av pensjonister som ble takket av

Bilde av komiker som parodierer Elvis

Tekst og foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 07. februar 2018