Årsmelding 2018 for nye Lyngdal kommune

Her finner du 2018 oppsummert for reformprosessen nye Lyngdal kommune.

«Mye av arbeidet i 2018 har handlet om organisering av den nye kommunen. Både overordnet politisk og administrativ organisering ble bestemt i løpet av året», skriver prosjektleder for nye Lyngdal kommune, Ann Karin Fuglestad, når hun i innledningen til årsmelding for nye Lyngdal oppsummerer 2018. Hun gir også uttrykk for at hun er imponert over det positive engasjementet som finnes, både blant folkevalgte, ansatte og innbyggere.

Via lenken under kan du laste opp årsmeldingen for 2018.

Lenke til årsmelding nye Lyngdal 2018

– Nå har vi begynt å telle dager til nye Lyngdal kommune med kommunenummer 4225 er en realitet. Arbeidet med å etablere den nye kommunen er kommet inn i en ny fase, der vi beveger oss mer og mer fra planlegging til gjennomføring. Det er spennende tider, sier prosjektleder Ann Karin Fuglestad.

Bilde av forsiden til årsmelding 2018 for nye Lyngdal kommune

Sist oppdatert: 08. mars 2019