Årsplaner for Lyngdal kommune

Hvilke mål har Lyngdal kommune satt seg for driften i 2019? Det kan du finne ut ved å studere enhetenes årsplaner.

Fra og med 2016 har alle tjeneste- og støtteenheter i Lyngdal kommune utarbeidet årsplaner. Dette som en del av prosjektet kalt helhetlig styring.
   Helhetlig styring forutsetter at det finnes en «rød tråd» hele veien fra planlegging til rapportering.

Illustrasjon som viser den røde tråden i Lyngdal kommunes helhetlige styring

Illustrasjonen over viser denne sammenhengen, som starter med kommuneplanen. Dette dokumentet forteller hva kommunen ønsker å oppnå, og hvilke mål som er satt for investeringer og drift. Så strekker tråden seg gjennom økonomiplan med budsjett, som bestemmer hvilke økonomiske rammer den enkelte enhet har å forholde seg til. Basert på det utarbeides det årsplaner som forteller hva enhetene tar mål av seg å klare innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Underveis gis det statusrapporter (tertialrapportering), mens årsmeldingen ved enden av den røde tråden oppsummerer hva resultatet til slutt ble.

Ønsker du å lese mer om hva Lyngdal kommunes enheter tar mål av seg å levere i 2019 kan du klikke deg videre til infosiden om helhetlig styring, hvor alle enhetenes årsplaner er publisert.

Lenke til infoside helhetlig styring

Sist oppdatert: 21. februar 2019