Åveslandsveien stengt for gjennomkjøring

Fra og med mandag 1. april ble Åveslandsveien stengt for gjennomkjøring.

Årsaken til at veien for tiden er stengt henger sammen med gravearbeid knyttet til legging av høyspentkabel og vann / avløp. Det skal graves på et ca. 350 meter langt strekk, og veien blir derfor trolig stengt til over påske. Den røde markeringen på kartet under viser hvor gravearbeid og kabellegging foregår.

Det er skiltet omkjøring langs Eierslansveien via Madland.

Myke trafikanter vil fortsatt kunne passere anleggsområdet.

Arbeidet utføres av Lindland Maskin AS. Kontaktperson er Leif Haver, telefon 909 69 472.

Kartutsnitt som viser stedet hvor Åveslandsveien stenges

Sist oppdatert: 08. april 2019