Barnehagenes "mor" takket av

Barnehagenes "mor" i Lyngdal. Det var hedersbetegnelsen rådmannen brukte da han takket av lederen for Nygård barnehage, Linda O. Jakobsen.

Bilde av enhetsleder Linda O. Jakobsen sammen med rådmann Norman UdlandDet var under siste enhetsledermøtet før sommeren at rådmann Norman Udland benyttet anledningen til å takke avtroppende enhetsleder og påtroppende pensjonist, Linda Oftedal Jakobsen, for innsatsen. Enhetsledersamlingen var denne dagen lagt til naturskjønne Skrelia, og værgudene sørget for den aller beste rammen rundt dagen. I slike mektige omgivelser, under strålende sol og blå himmel, opplevdes det ekstra høytidelig da rådmannen takket Jakobsen for hennes mangeårige innsats for Lyngdals minste. Linda O. Jakobsen ble ansatt i Lyngdal kommune i 1978, og hun har vært sentral i etableringen og oppbyggingen av Nygård barnehage. Ikke uten grunn at rådmannen i takketalen omtalte henne som barnehagenes "mor" i Lyngdal.

En enorm utvikling

– Barnehagesektoren har i løpet av disse årene hatt en enorm utvikling, og den har du fulgt og preget. Du har levd opp til Nygård barnehages motto, "et godt sted å være, leke og lære", sa rådmannen blant annet i takketalen. Han viste til at da Linda O. Jakobsen begynte å arbeide i barnehagesektoren i 1978, var dette et tilbud til et mindretall av barn og barnefamilier, mens det i vår tid er blitt en rettighet for flere og flere barn i stadig lavere aldersgrupper. – En utvikling som også har betydd enormt mye for likestillingen og for kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet. Innholdet er også i en rivende utvikling. Det viktigste vil alltid være leken, men det er en tydelig utvikling i retning av å lære. Noe som også understrekes av at barnehagesektoren er blitt flyttet fra det som nå heter Barne- og likestillingsdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Innholdsmessig har det også vært endring i forhold til barn med spesielle behov og til fremmedspråklige, sa Udland.

Privatisering

Rådmannen kom også inn på det faktum at barnehagesektoren er den første tjenesten som er blitt konkurranseutsatt og privatisert. – Dette er også blitt tydelig i Lyngdal med i dag 60 prosent private barnehager, sa Udland og overrakte blomsterhilsen til Linda O. Jakobsen, som altså denne dagen deltok på sin siste enhetsledersamling i Lyngdal kommune. Hun fratrer stillingen offisielt i august. Diane Fredbo er ansatt som ny enhetsleder ved Nygård barnehage.

Linda O. Jakobsen takket for gode ord og blomster, og ga uttrykk for at hun ikke var helt forberedt på det som skulle komme. Men hun hentet seg raskt inn og benyttet anledningen til ikke bare å takke, men også fortelle sine enhetslederkolleger litt fra den eventyrlige reisen hun har vært med på i barnehagesektoren i Lyngdal kommune siden 1978.

Bilde av Linda O. Jakobsen

Sist oppdatert: 09. juni 2016