Barnehageplass 2019/2020

Det er tid for å søke barnehageplass og felles søknadsskjema for alle barnehagene finnes på Lyngdal kommunes hjemmeside. Her finnes også informasjon om den enkelte barnehage.

Informasjon

Alle må søke elektronisk, og søknadsfristen er 1. mars 2019.
Lenke til elektronisk søknadsskjema finner du nederst på siden.
Hjelp kan fås ved henvendelse til Servicekontoret - tlf. 38 33 40 00.

Det er viktig at alle som ønsker barnehageplass i kommende barnehageår søker innen fristen. Det gjelder for alle barn født innen utgangen av november 2018.

  • Barn som har plass i dag og som ønsker å beholde denne uten endring, trenger ikke å søke på nytt.
  • Barn som ønsker endringer i oppholdstid eller evt. bytte av barnehage søke om det nå.

Lenke til vedtekter gjeldende fra 6. mari 2015

Lenke til innkalling opptaksmøte 2019

Lenke til rutinebeskrivelse av samordna opptak 2019

Lenke til barnehagerute 2019/2020 (pdf)

 

Om rett til plass i barnehage

Skal et barn ha rett til barnehageplass, må søknaden være sendt inn innen fristen.

12 a. Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
(Det er fattet vedtak om at barn som fyller ett år i november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Det er ute på høring hvordan dette skal gjennomføres i praksis.)

Lenke til barnehageloven

Barnehager i Lyngdal

Mer informasjon om barnehager i Lyngdal, samt skolerute og barnehagekalender, finner du via lenkene under. På infosiden "Barnehager i Lyngdal" finner du også alle de øvrige barnehageskjemaene.

Lenke til infoside barnehager

Lenke til skolerute og barnehagekalender

Kontaktinformasjon og søknadsskjema

Oddrun Rekvik er barnehagefaglig ansvarlig i Lyngdal kommune. Hun kan treffes på telefon 38 33 40 00, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Oddrun Rekvik

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mars 2019.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir ikke med i hovedopptaket.
En evt. søknad om permisjon fra barnehageplassen må sendes inn innen 15.april.


Barnehagefaglig ansvarlig

Sist oppdatert: 01. februar 2019