Behov for spredning av husdyrgjødsel etter 1. nobember?

Etter forskrift om gjødselspredning mv. av organisk opphav kan kommunen etter § 31 i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens del III. Dette gjelder bla.. bestemmelser om spredetidspunkt med etterfølgende nedmolding/nedpløying som er 1.november.

Forskriften tolkes slik at det åpnes for unntak fra siste frist for spredning av husdyrgjødsel med nedmolding som etter § 23 er 1.november. Nedbørsmengdene i høst, inkludert flommen i månedsskiftet sept./okt. og ny runde med nedbør har gjort gjødselkjøringen vanskelig. Flere kan derfor ha for liten kapasitet for lagring av gjødsla fram til våren. Dersom du har problemer med lagerkapasiteten for husdyrgjødsla fram til våren kan du søke om utkjøring av en angitt mengde husdyrgjødsel med etterfølgende nedmolding/nedpløying på angitt sted.

Søknaden sendes til Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal eller på epost til post@lyngdal.kommune.no


Sist oppdatert: 26. oktober 2017