Beredskapsrådet gikk om bord

Mandag 27. mars la RS «Oscar Tybring» IV til kai ved kommunebrygga i Agnefest, og Lyngdal kommunale beredskapsråd gikk om bord.

Bilde av beredskapsrådet samlet på kommunebrygga i Agnefest med RS Oscar Tybring IV i bakgrunnen.Den nye redningsskøytas besøk i Lyngdal denne flotte marsdagen var del av programmet på den årlige samlingen i beredskapsrådet. En dag som startet i kommunestyresalen på rådhuset, og som ble avsluttet med omvisning om bord for beredskapsrådet.

Tragisk og dramatisk
RS «Oscar Tybring» IV er søsterskipet til RS «Ægir» som ble tatt av brottsjø og på ytterst dramatisk vis havarerte utenfor Tjørveneset på Lista 29. september 2016. Dette var dagen da redningsmennene selv måtte reddes!
    Det startet på tragisk vis med at en turist, som senere omkom av skadene han pådro seg, ble tatt av bølgene da han gikk ut på Borshavn-moloen i storm. I forbindelse med redningsaksjonen havarerte også «Ægir». Båten begynte å brenne, og mannskapet på tre måtte hoppe i sjøen. Mens «Ægir» fikk et sørgelig endelikt ble mannskapet hentet opp fra det stormfulle havet av redningshelikopter.
    Marginene var ytterst små for mannskapet på redningsskøyta denne dramatiske septemberdagen, men lykkeligvis på rett side av streken.

Bilde fra beredskapsrådets samling i kommunestyresalen.

Kunnskaps- og erfaringsutveksling
Beredskapsrådet i Lyngdal er bredt sammensatt av representanter fra kommuneledelsen, organisasjoner og nødetater som naturlig samhandler og samarbeider for å håndtere hendelser og kriser. Den årlige samlingen i beredskapsrådet handler om verdifull kunnskaps- og erfaringsutveksling, samt nyttig nettverks- og relasjonsbygging i den såkalte beredskapsfamilien. Filosofien er enkel: Når man kjenner hverandre på forhånd er terskelen for å ta kontakt under en uønsket hendelse mye lavere enn den ellers ville vært. I tillegg er man på forhånd kjent med hverandres roller og ressurser.
    I alt 21 personer deltok på årets samling i kommunalt beredskapsråd. I tillegg til representanter fra kommunens kriseledelse og fylkesmannens beredskapsstab var politiet, Brannvesenet Sør, Røde Kors, Sivilforsvaret og Redningsselskapet representert. For første gang deltok det også en person fra kriseledelsen i Audnedal kommune på samlingen. Dette i lys av at Lyngdal og Audnedal fra 1. januar 2020 blir én kommune. Innen den tid må det utarbeides ny felles ROS-analyse og beredskapsplan. Et arbeid som er planlagt igangsatt i løpet av inneværende år. Også i den prosessen vil beredskapsrådets ressurspersoner være gode og viktige medspillere.
    Med solid deltagelse fra redningsselskapet, og havnesjef Jane Arnesens grundige gjennomgang av hendelsen med skipet OSX1, som var nær ved å slite seg i havna 2. juledag, fikk årets samling i beredskapsrådet et solid maritimt preg.

Programmet for dagen så for øvrig slik ut:

  • Årshjul for beredskap / utfordringer og hendelser i Lyngdal siste året, v/beredskapskoordinator Ole Aa. Brattfjord.
  • Status ROS Agder, v/fylkesberedskapssjef Yngve Årøy.
  • Krisekommunikasjon i Audnedal, v/beredskapskoordinator Stine Andersen.
  • Erfaringer etter øvelsen Triplex, v/Ingeborg Skretting Hasli, Sivilforsvaret.
  • Ekstremværet «Urd» i romjulen 2016 og erfaringer etter hendelsen med skipet OSX1, v/havnesjef Jane Arnesen.
  • Omvisning i redningsskøyta «Oscar Tybring» IV.

Tekst og bilder: Ole Aa. Brattfjord

Bilde fra maskinrommet på RS Oscar Tybring IV.Bilde fra styrhuset på RS Oscar Tybring IV.Bilde fra akterdekket på RS Oscar Tybring IV.

Sist oppdatert: 28. mars 2017