Bli med i kampen mot «pøbelplanter»

Ikke la deg lure av utseendet. Både lupiner, kjempespringfrø og arvesynd er svartelistet og må bekjempes. Og din hjelp er nødvendig.

I Lyngdal kommune finner vi flere planter som er ført opp på norsk svarteliste. Svartelisten er en oversikt over plantearter som er innført til Norge, og som kan fortrenge planter vi ønsker å ta vare på. 135 planter står på Norsk svarteliste.

I Lyngdal er det oppdaget stor spredning av planten kjempespringfrø, spesielt langs nedre del av Lygna, og på Rom. Parkslirekne, lokalt kalt arvesynd, er en kjent plante for de fleste. Lyngdal har også forekomster av forvillet lupin.

Lyngdal kommune ønsker å ta initiativ til bekjempelse av disse artene. Målet er å hindre videre spredning, begrense forekomsten og på sikt fjerne disse plantene. Derfor oppfordres alle til å bli med i kampen mot svartelistede planter. Lyngdal kommune oppfordrer også publikum til å melde fra om forekomster av disse plantene.

Hagelupin

Bilde av hagelupin

Kjempespringfrø

Bilde av kjempespringfrø

Parkslirekne (arvesynd)

Bilde av parkslirekne, også kjent som arvesynd

Via lenkene under kan du lese mer om plantene og hvordan de best kan bekjempes:

Lenke til fakta om hagelupin

Lenke til fakta om kjempespringfrø

Lenke til fakta om parkslirekne

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om svartelistede planter, eller vil melde fra om forekomster, ta kontakt med landbruksfaglig ansvarlig i Lyngdal kommune, Ingebjørg Kamstrup, på telefon 38 33 40 28. Eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Ingebjørg Kamstrup

Sist oppdatert: 28. juni 2018