Delta i kampen mot Kjempespringfrø i Lyngdal

Kjempespringfrø er en svartelistet plante, opprinnelig ble innført som prydplante. Forekomster av planten må begrenses og spredning må hindres.

Bilde av planten Kjempespringfrø

Den svartelista planten, Kjempespringfrø, er funnet flere steder langs Lygna fra Kvås og til utløpet i fjorden. Langs Litleåna er planten spredt langs hele strekningen fra Rom til utløpet i Lygna.  Planten ble tidligere brukt som hageplante.  Planten trives best på fuktig mark, og er i rask spreding og vil tette bestand å skygge ut andre planter.  Langs elver og bekker kan det oppstå erosjon.  Planten vil uten kontroll også vokse innover jordbruksareal.  Planten er ettårig, frøene er spiredyktige i 2 år.

Bekjempelse:

  • Ved få planter: Luking før blomstring/frøsetting. Lett å luke.
  • Store bestander: Slått før blomstring. Må slås helt ned mot bakken.
  • Ved luking og slått etter blomstring/begynnende frøsetting, bør planter samles i tette sekker og leveres til forbrenning eller brennes på stedet.
  • Tiltakene må gjennomføres flere ganger pr. sesong og følges opp i 3 år.

Sekker med innsamlede planter av kjempespringfrø, kan leveres gratis i spesiell container på
Gjenvinning Sør-Vest, Lyngdal - Skrumoen - for destruering.
Åpningstider for privat levering:
Onsdag kl. 12.00 - 19.00
Første lørdag hver måned kl. 10.00 - 14.00

Det er viktig at alle forekomster blir bekjempet, også i private hager.

Forekomster bes meldt til kommunen for registrering.

Sist oppdatert: 30. august 2019