Dette er ikke svindel

Har du mottatt vannmålermelding fra Lyngdal kommune med beskjed om å svare tilbake på et 14-sifret telefonnummer, så er det helt trygt.

Flere har tatt kontakt med kommunen etter å ha mottatt SMS om vannmåleravlesning, der de er bedt om å svare tilbake på telefonnummer 22580176398096. For å få bekreftet om dette er seriøst. Kanskje ikke til å undres over, ettersom det i nyere tid har vært mye oppmerksomhet rettet mot internasjonal kriminell virksomhet der folk er blitt svindlet etter å ha svart på lange utenlandske telefonnummer.

Men dersom du nylig har mottatt SMS fra Lyngdal kommune der du blir bedt om å sjekke måleravlesningen på nytt, så er det altså helt trygt å svare tilbake på det lange telefonnummeret.

Det sendes ut SMS til abonnenter med såkalt negativt forbruk på vann. Det vil si at tellerstanden ved avlesningen i 2016 var større enn ved avlesningen i 2017. Årsaken til dette er som oftest at det mangler et tall i avlesningen. Men det kan også skje dersom du tidligere har fått forbruket stipulert, og nå har meldt inn ditt reelle forbruk.

Mer informasjon om vannmåler finner du via lenken under.

Lenke til infoside vannmåler

Sist oppdatert: 07. februar 2018