Erstatning etter avlingssvikt 2018

Etter en vekstsesongen med ekstrem tørke, er det mange bønder som vil søke om erstatning for avlingssvikt.

Her finner du en kort beskrivelse av ordningen og hva som er viktig å huske når du skal søke. Du finner også tips til hvor du finner mer utfyllende informasjon.

Søknadsfristen er 31.oktober, men du kan søke om forskuddsutbetaling allerede nå selv om vekstsesongen ikke er over.

Les informasjonsfolderen, beiteloggen og eksempelsøknaden - se lenker nedenfor.

Lenke til info-folder erstatning avlingssvikt 2018

Lenke til Eksempelsøknad (utfylling av søknad om erstatning for avlingssvikt for vekstgruppe grovfôr med husdyr)

Lenke til beitelogg

Sist oppdatert: 21. august 2018