Flomreturen kan forårsake skader

Rask senking av vannstanden etter flom kan forårsake både utglidninger og rotvelt, så det anmodes om å vise aktsomhet også under flomreturen.

Varsom.no har tirsdag formiddag lagt ut ekstra informasjon gjeldende for flomrammede områder på Agder:

Rask senking av vannstanden etter flom kan forårsake utglidninger lokalt. Vær spesielt oppmerksom på utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire og i områder med marine avsetninger.

  • Ved observasjon av slike hendelser, varsle kommunen på telefon 945 06 086 (NB - du kan ikke sende SMS til dette nummeret).

Kombinasjonen vannmettet jord og sterk vind kan også medføre rotvelt. Publikum anmodes derfor om fortsatt å vise aktsomhet både med tanke på skredfare og faren for rotvelt.

Aktuelle lenker

All relevant informasjon om flom- og skredvarsling finnes på nettsiden www.varsom.no. En tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Meteorologisk institutt (NMI), Statens vegvesen og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Her finner du blant annet til enhver tid oppdaterte varsler, og betydningen av ulike varslingsnivåer.

Lenke til varsom.no

Lenke til Meteorologisk institutt

Via lenken under kan du lese mer om beredskap i Lyngdal kommune, og blant annet finne gode tips for smart egenberedskap.

Lenke til infoside beredskap

Sist oppdatert: 03. oktober 2017