Flomsonekartlegging i Lyngdal – kan du hjelpe?

Er du grunneier langs Lygna, Litleåna, Møska eller Skurvåna – og har du satt merker etter høyeste flomvannstand?

Hengebrua under flom

Nå skal vi lage flomsonekart i Lyngdal, og ønsker at dette skal bli så bra som mulig. Flomsonene blir beregnet ved hjelp av en datamodell, men modellen kan bli mye bedre om vi får reelle flomhøyder lags vassdraget.

Vi vet at flere sitter med informasjon om høyeste flomvannstand under de to store flommene vi har hatt i 2015 og 2017. Nå kan dette komme til nytte. Har du et merke eller et punkt hvor du med sikkerhet vet at flommen nådde opp til, ønsker vi å få målt inn denne høyden.

Du gjør oss en stor tjeneste om du tar kontakt pr. mail, telefon eller stikker innom servicekontoret.

Ta kontakt innen 01.09.19 for å være sikker på at dine høyder kommer med.

Mailadresse: post@lyngdal.kommune.no
Tlf: 38334000
Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Sist oppdatert: 09. juli 2019