Folkemøte om forslag til Skolebruksplan

Folkemøte om forslag til Skolebruksplan 2018-2030, tirsdag 21. mars kl. 19.00 i Kulturhuset.

-    Info om bakgrunn og prosess i utarbeidelse av planen
-    Orientering om innhold og ulike alternativer for organisering av skolene i Lyngdal
-    Anledning til å stille spørsmål

Lenke til skolebruksplan 2018-2030 - høringsforslag.

Planen er sendt til høring i alle råd og utvalg ved skolene. Ungdomsrådet vil få egen orientering om saken. Lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å gi innspill, kan gjøre det skriftlig til «sin» skole innen 21. april.

Sist oppdatert: 08. mars 2017