For ansatte

Denne siden er for ansatte i Lyngdal kommune. Siden består av lenker til nettsteder som ansatte jevnlig har bruk for i sitt arbeid, og av aktuell intern og ekstern informasjon.

Populært fellesarrangement for de ansatte

Det var popcorn og brus til alle, pizzabuffet, filmvisning og en rekke aktiviteter. Arrangementet kom i stand som følge av fellesnemndas vedtak om å bevilge 150 000 kroner til sosiale tiltak for ansatte i forbindelse med kommunesammenslåingen. Les mer og se bilder fra ansattedagen via lenken under.

Lenke til sak om ansattedag

Inviterer alle ansatte på badedag

Søndag 24. november er det igjen tiden for badedag i Sørlandsbadet for ansatte i Lyngdal og Audnedal kommune. Vi disponerer hele badeanlegget fra kl. 17 til 20. Garderobene åpner kl 16.45. Det blir pølser og brus til alle sammen. Dette er en familiedag, og gratis. Salto og Selma kommer – og vi håper å se deg også!

Tilbudet er for fast ansatte, og ansatte i lengre vikariater (min. 6 mnd).

Påmeldingsfrist er torsdag 21. november kl. 12.

Påmelding via lenken under.

Påmelding badedag

Vennlig hilsen
Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver organisasjonsavdelingen

Bli med på å feire den nye kommunen!

Bilde av komiteenFredag 1. og lørdag 2. november inviteres det til kulturfester, for å feire overgangen til ny kommune. Arrangementene er gratis.

– Og selv om ett arrangement legges til Konsmo og det andre til Lyngdal, er ikke tanken at det ene skal være for audnedøler og det andre for lyngdøler. Vi håper folk fra hele nye Lyngdal finner veien til ett av disse arrangementene, uavhengig av hvor i kommunen de bor, sier Michael Stene på vegne av arbeidsgruppen «Delprosjekt ordførerkjede og kommunevåpen» som står bak festkveldene.

Mer info om kulturfestene og program finner du via lenken under.

Lenke til infosak kulturfester

Inviterer til gratis kommunetrim mandager og torsdager

Bli med på høstens kommunetrim! Hver mandag og torsdag tilbys kommunetimen på Sørlandsbadet. Mandager fra kl. 17.30, og torsdager fra kl. 17. Tilbudet er gratis for kommunens ansatte.

Illustrasjonen viser kalenderblad med oppsatt tid for kommunetrim

Vedrørende pensjonssamtaler

I forbindelse med overgangen til ny kommune har lønningsavdelingen i Lyngdal fått en del merarbeid. Dette i forbindelse med utarbeidelse av nye felles retningslinjen, overgang til nytt system, systemtesting osv.

Det vil derfor ikke være mulig å gjennomføre pensjonssamtaler med ansatte i perioden fra nå og frem til 31.12.19.

Det har nettopp vært gjennomført to informasjonsdager på Rådhuset med rådgivere fra KLP, så vi håper de fleste har fått svar på sine spørsmål i denne forbindelse.

Skulle noen av våre ansatte ha spørsmål eller behov for mer bistand i forhold til sin pensjonsordning så kan de ta kontakt med;

KLP.no eller ring dem på telefon 55 54 85 00.
SPK.no eller ring dem på telefon 02775


Vennlig hilsen
Isabella Collett Sikel
Organisasjonssjef

Nye skatteregler fra 1.1.2019 vedr. rabatter i arbeidsforhold

Det er kommet nye regler om skattemessig behandling av rabatter som ansatte får i tilknytning til arbeidsforholdet.
Dette gjelder f.eks om du sparer opp bonuspoeng ved flyreiser som er betalt av Lyngdal kommune, eller du får rabatter ved kjøp fordi kommunen har rabattavtale o.l.

Lenke til nye regler om rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgiverforpliktelser gjeldende for inntektsåret 2019

Man bli ikke beskattet før man har oppnådd rabatter for en verdi av kr. 7000,- eller mer. For dere som har medlemskap i Sørlandsbadet utgjør dette ca. kr. 1800,-  i rabatter årlig på den dyreste ordningen. Det er derfor tvilsomt om disse skattereglene vil berøre noen ansatte. Det er forøvrig såpass lite reisevirksomhet i kommunen at man tenker noen vil bli berørt av oppsparte bonuspoeng i størrelsesorden kr. 7000,- eller mer.

Vi som arbeidsgiver er pliktig til å informere alle ansatte om de nye reglene. Dere er selv ansvarlige for å gi beskjed om dere mottar slike rabatter/bonuspoeng til fagansvarlig på lønn.
Informasjon om denne plikten vil også legges til i alle fremtidige arbeidsavtaler.


Vennlig hilsen
Linda Seyffarth
Fagansvarlig lønn

og

Isabella Collett Sikel
Organisasjonssjef

Nytt internt nyhetsbrev om nye Lyngdal

Like før jul ble det andre interne nyhetsbrevet om kommunesammenslåingen distribuert rundt til alle ansatte i Audnedal og Lyngdal kommuner. Infobrosjyren kan du laste opp via lenken under. Ønsker du en mer kortfattet trykt versjon kan denne fås hos din nærmeste leder, eller på servicekontorene. Det første interne nyhetsbrevet finner du på informasjonssiden om nye Lyngdal.

Lenke til nyhetsbrev 2-2018

Tredje kommunalsjef i nye Lyngdal er ansatt

Isabella Collett Sikel er tilbudt og har takket ja til stillingen som kommunalsjef for organisasjon og personal i nye Lyngdal kommune. Med det er tre av i alt fire kommunalsjefer på plass. Les mer via lenken under.

Lenke til presentasjon kommunalsjef

Nye Lyngdal kommune har inngått IKT-driftsavtale

IKT-driftsavtalen som ble signert på Konsmo torsdag 22. november 2018 har stor betydning for alle videre prosesser i byggingen av nye Lyngdal kommune, og for driften etter sammenslåingen 1. januar 2020. Dette er også den første store kontrakten som er inngått for den nye kommunen, og kan derfor med rette kalles historisk. Les mer via lenken under.

Lenke til nyhetssak IKT-avtale

To av fire kommunalsjefer i nye Lyngdal kommune ansatt

To av de fire framtidige kommunalsjefene i nye Lyngdal kommune er nå tilbudt jobb, og har takket ja til stillingene. Begge kjente navn fra dagens to kommuner. Les mer via lenken under.

Lenke til presentasjon kommunalsjefer

Organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune presentert

Forslaget til nytt administrativt organisasjonskart for nye Lyngdal kommune finner du via lenken under. Forslaget behandles av fellesnemnda for nye Lyngdal i møte torsdag 11. oktober 2018.

Lenke til aktueltsak organisasjonskart


Mvh forhandlingsutvalget

Ansatteinformasjon om nye Lyngdal kommune

Faksimile av framside og bakside til internt nyhetsbrev nummer 1, 2018Du er kanskje blant dem som lurer på hvordan det blir med din jobb i nye Lyngdal kommune? Om du skal jobbe med det samme som nå, eller om du får nye arbeidsoppgaver? Om du må bytte arbeidssted? Hvem som blir lederen din?

Kommunikasjonsgruppen for nye Lyngdal kommune håper du finner svar på alt dette og mer til i det interne nyhetsbrevet som nå er laget, og som henvender seg direkte til ansatte i Audnedal og Lyngdal kommuner. Nyhetsbrevet er laget som en hendig liten folder som du kan ta med deg og lese når det passer. Folderen får du av din leder, eller du kan hente den på Servicekontoret.

På infosiden om nye Lyngdal kommune, i seksjonen informasjon internt og eksternt, kan du laste opp nyhetsbrevet i utvidet versjon. Det er de samme ni spørsmålene som i den trykte folderen, men med mer utfyllende svar.

Lenke til infosiden nye Lyngdal kommune

Trofaste medarbeidere i Lyngdal kommune mottok velfortjent heder

Ansatte med 25 års fartstid i Lyngdal kommune, og nylig pensjonerte medarbeidere ble gjort stas på av rådmann og ordfører. Les mer via lenken under.

Lenke til aktueltsak ansatte-heder

Sørlandsbadet - informasjon til ansatte om 2018 avtalen og tilbud!

Lenke til aktivitet på Sørlandsbadet for ansatte 2018.

IA-pris til Lyngdal bo- og servicesenter

Bilde av en fornøyd gjeng med IA-prisen som 26. september 2017 ble tildelt Lyngdal bo- og servicesenter

Tirsdag 26. september 2017 ble det kjent at Lyngdal bo- og servicesenter ble tildelt årets IA-pris (pris for inkluderende arbeidsliv).

– Det er vi veldig stolt og ydmyk over! Ansatte og ledere her tar dette på alvor, og vi har gjennom flere år lagt stein på stein i dette arbeidet. Det kommer vi fortsatt til å gjøre! Jeg vil gjerne takke de som så oss og som nominerte oss til denne prisen. Uten deres initiativ hadde vi ikke fått prisen. TUSEN TAKK for at dere ser oss og støtter oss, sier enhetsleder ved LBS, Maureen Johnsen.

Nominasjonen ble gjort av:

  • Ida Marie M. Eikebrok, HMS-ansvarlig
  • Isabella C. Sikel, organisasjonssjef
  • Jan Kristensen, ordfører
  • Astri Skurve Daaland, hovedverneombud
  • Tone Sommerseth, HTV Fagforbundet
  • Tove Skurve, HTV NSFarv
Rådmannen takker for deltagelsen i X-faktor

Bilde av rådmann Norman UdlandI det romerske tallsystemet er X det samme som 10. Ofte kaller man også den ukjente i en ligning for X. I Lyngdal kommune er det nå for første gang gjennomført medarbeidertilfredshetsundersøkelse basert på KS-modellen 10-faktor. Og som alle ansatte da erfarte, er alle disse ti faktorene vevd inn i hverandre. De henger sammen og påvirker hverandre, på samme vis som en matematisk ligning med én eller flere ukjente størrelser som skal identifiseres.

Nå er undersøkelsen gjennomført, og X-ene er ikke lenger ukjente. For nå er det i de ulike enhetene kartlagt hvilke faktorer det er viktig å jobbe videre med. Enten i form av forbedring eller bevaring.

I kjølvannet av undersøkelsen takker rådmann Norman Udland alle ansatte i Lyngdal kommune for den gode oppslutningen, og ikke minst den gode innsatsen med tiltaksplaner i etterkant av undersøkelsen.

– I forkant av undersøkelsen ble det gjennomført flere runder med lederopplæring. Dette for å gi lederne de rette verktøyene for å gjennomføre undersøkelsen i egen enhet, og få til en best mulig prosess i etterkant. Som resultatet av undersøkelsen viser er det små marginer, men her i Lyngdal ligger vi jevnt over på, eller noe over landssnittet, sier rådmannen. I etterkant av undersøkelsen gir han honnør for alt det gode arbeidet som på enhetsnivå er gjort med å utarbeide handlingsplaner.

– Det er blitt jobbet bra og grundig i mange enheter, med god involvering av alle ansatte. Arbeidsmiljøutvalget valgte i februar å peke ut to av faktorene som alle skulle ha særlig fokus på. Om det var smart eller ikke gjenstår å se. Tilbakemeldingene fra enhetene er noe blandet på det punktet, sier rådmannen. Det han viser til er faktor 6 og faktor 9.

Tabellen under viser samlet resultat for Lyngdal kommune, og resultatene på landsbasis.

Faktor nr. Faktornavn Lyngdal Norge
Faktor 1 Oppgavemotivasjon 4,3 4,3
Faktor 2 Mestringstro 4,4 4,3
Faktor 3 Selvstendighet 4,3 4,2
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,3 4,3
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,0 4,0
Faktor 6 Rolleklarhet (AMU) 4,3 4,3
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,9 3,7
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5
Faktor 9 Mestringsklima  (AMU) 4,2 4,1
Faktor 10 Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7

Svarprosent Lyngdal kommune 78,5 prosent. Mål: 80 prosent.
Resultat for MU 2016 (gammel undersøkelse) var på 82 prosent.

– For å kunne levere gode tjenester er vi avhengig av de ansatte. Da er det viktig at de ansatte trives på jobb. Årets undersøkelse og resultatet av den viser at også i Lyngdal kommune er medarbeiderne våre stort sett tilfredse. Vi må ta vare på det som er bra, og utvikle oss videre på andre området. Sett opp mot prosessen med nye Lyngdal kommune er det ekstra viktig med motiverte medarbeidere som opplever god mestring, muligheter og godt arbeidsmiljø. Det vil gjøre oss enda bedre rustet for den jobben som ligger foran oss, sier rådmann Norman Udland, som samtidig benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer.

Via lenken under kan du lese mer om 10-faktorundersøkelsen:

Lenke til KS' medarbeiderundersøkelse

Plansjefen fronter omdømmebygging

KS-Agder lager for tiden en miniserie med artikler hvor de fokuserer på kommunale arbeidstakere og arbeidsplasser. Nå er det lagt ut en artikkel om vår egen plansjef. Kjempeflott Torhild, at du sporty stiller opp på dette og bidrar til å bedre imaget til kommunene som en attraktiv arbeidsplass!

Vennlig hilsen
Norman Udland, rådmann

Lenke til artikkelen på KS Agder

Han er kommunens SLT-koordinator

Bilde av SLT-koordinator Helge LohneHelge Lohne (30) er fra 2017 Lyngdal kommunes nye SLT-koordinator og ungdomskontakt. Lohne er utdannet sosionom, og jobbet på barnevernsinstitusjon før han fikk jobben som SLT-koordinator. Han er gift med en kvindøl som jobber som mattelærer på KVS Lyngdal, og sammen har de tre barn som i skrivende stund er 2, 4 og 6 år unge. – På fritiden liker jeg å trene og drive med friluftsliv sammen med familien, forteller Lohne om seg selv og avslører at han er såpass treningsentusiast at han også har rigget seg til med treningsstudio hjemme i egen kjeller. Vil du bli bedre kjent med SLT-koordinator Lohne, finner du ham på helsestasjonen i rådhusets 3. etasje, der han har kontoret sitt. Og lurer du på hva SLT egentlig står for, kan du lese mer om det via lenken under.

Lenke til infoside om SLT

AKAN i Lyngdal kommune

AKAN er et tilbud til ansatte i Lyngdal kommune som står i fare for å utvikle, eller har et avhengighetsproblem. Lyngdal kommune har en policy som tilsier at alle som trenger AKAN-oppfølging skal få det, før det eventuelt blir en personalsak. Les mer om AKAN i Lyngdal via lenken under.

Lenke til infoside om AKAN

Trofaste medarbeidere hedret

Lyngdal kommune har mange medarbeidere med lang fartstid. Noe som forteller mye både om Lyngdal kommune som arbeidsgiver og om ansattes lojalitet. I midten av februar var det således en rekordstor gjeng med pensjonister og jubilanter som ble gjort behørig stas på under et eget arrangement i Lyngdal kulturhus. Det var gode ord, hedersbevisninger, gaver, servering og kultur på programmet.

Les sak og se bilder via lenken under.

Lenke til sak om trofaste medarbeidere

Arbeidslaget som skal bygge nye Lyngdal kommune

Interimnemnda er arbeidslaget som skal bygge den nye kommunen. Torsdag 12. januar 2017 var de samlet i Lyngdal til et historisk første møte.

Lenke til aktueltsak om kommuneentreprenørene

Julestemning på rådhuset

Bilde av den flotte pepperkakeinstallasjonen på rådhuset.Førjulsstemningen har inntatt rådhuset. Ikke minst takket være et knippe juleglade og særdeles kreative ildsjeler fra Fellestjenesten og Kulturskolen som nok en gang har sørget for en flott pepperkakeinstallasjon sentralt plassert i inngangspartiet like utenfor Servicekontoret. Vittige tunger ville ha det til at installasjonen forestiller en plattform som har fått opplagsplass midt i den nye miljøgata. Men bygget som troner så majestetisk i senter av det hele er selvsagt paviljongen. Stor takk til Janne Reiersen Risnes, Brit Narvestad og Marianne Bøksle som har brukt av fritiden sin på å pynte og gjøre det førjulstrivelig for kolleger og besøkende!

Bilde fra monetringsarbeidet.Bilde av personer som betrakter pepperkakeinstallasjonen.

Telefoniprosjektet er rullet i gang

Bilde fra oppstartmøtet i telefoniprosjektet, som fant sted på Servicekontoret torsdag 3. november.I tiden fram mot påske skal det gjennomføres et "telefoniprosjekt" i Lyngdal kommune. "Telefoniprosjekt" i hermetegn, fordi det begrepet er en veldig forenkling. Prosjektet favner hele spekteret av løsninger for kommunikasjon og samhandling, internt og eksternt. Konsulentselskapet Bouvet ved seniorrådgiver Fredrik Grindland er engasjert til å gjennomføre prosjektet. Hans oppgave er å kartlegge dagens løsninger og mulighetsrommet som ligger i disse, samt å kartlegge behov / ønsker og hva som eksisterer av samhandlings- og kommunikasjonsløsninger som svarer til behovene, og som tar Lyngdal inn i framtiden i tråd med våre kjerneverdier: Utvikling, samarbeid og kvalitet! Bouvet har ingen bindinger på eiersiden til mulige leverandører av framtidige tjenester.

Som en del av denne kartleggingsjobben skal det blant annet gjennomføres work shops med kommunens tjeneste- og støtteenheter, samt med folkevalgte, innbyggere og næringsliv. Sluttrapporten som prosjektleder Grindland skal levere innen påske vil tjene som grunnlags- og styringsdokument ved eventuelle framtidige anskaffelser.

Det er satt ned en egen styringsgruppe til å følge prosjektet. Den består av Trond Andresen (IKT), Trond Ågedal Bue (Aspit), Ole Aa. Brattfjord (Servicekontoret), Karl-Emil Erlandsen (plan / økonomi), Anne Sanden Kvinen (psykisk helse og habilitering) og Jorun Seland (Servicekontoret). Kommuneplanlegger Ann Karin Fuglestad har en støttefunksjon inn mot styringsgruppen. Prosjekteier i Lyngdal kommune er IKT-ansvarlig Kjell Andresen.

Har du innspill vedrørende telefoniprosjektet kan disse sendes på epost til prosjektleder Fredrik Grindland, via lenken under.

Lenke til epost prosjektleder

Glimt fra badedagen

Bilde av trioen fra Organisasjonsavdelingen som sørget for at ansatte med familie fikk tatt seg vann over hodet i Sørlandsbadet søndag 6. november 2016.Lyngdal kommune ønsket alle ansatte med familie velkommen til gratis badedag i Sørlandsbadet søndag 6. november. En invitasjon mange takket ja til. I etterkant kunne trivselsvaktene Isabella, Anita og Ida melde om god stemning og rundt 150 badeglade deltagere. Maskottene Salto og Selma dukket også opp, og danset Sørlandsbadet-dansen med barna. Det ble arrangert hoppkonkurranse og skliekonkurranse, og det ble servert pølser og brus, så ingen gikk sultne hjem.

– Vi fikk masse gode tilbakemeldinger på arrangementet. Alle var veldig fornøyde, og vi ble tatt godt vare på av det trivelige personalet på Sørlandsbadet. Til neste år håper vi på enda flere deltagere, sier Ida Marie Meland Eikebrok.

Bilde av Isabella Collett Sikel sammen med maskotene Selma og Salto.

Lenke til program badedag

BTI-prosjektet

BTI-prosjektet 2016-2018 er satt i gang etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Lokalt er prosjektet etablert som et samarbeid mellom Lyngdal kommune og de øvrige Lister-kommunene, der hensikten er å forbedre samhandlingen om barn og unge som befinner seg i utsatte livssituasjoner.

Lenke til infosiden om BTI-prosjektet

Godt besøkt kommunestand på årets dyrskue

Lyngdal kommune og Vekst i Lyngdal hadde felles stand under årets dyrskue. Der kunne de besøkende, som det var mange av gjennom helgen, blant annet se en nyprodusert foto- og videopresentasjon med tema Lyngdal før, nå og framover, og prøve seg på en liten lyngdalsquiz. Les mer via lenken under.

Lenke til aktueltsak om dyrskuestanden

Lyngdal scorer bra på Forbrukerrådets kommunetest 2016

Tredje best i fylket, og 36. plass i landet. Gratulerer alle sammen! Kommunene er testet på områdene service, tilgjengelighet og informasjon. Tjenestekvaliteten er ikke undersøkt.

Se hele testen via lenken under.

Lenke til Forbrukerrådets kommunetest

Kommunen tilbake til Sparebanken Sør

Fra og med 1. juni 2016 er Sparebanken Sør Lyngdal kommunes nye bankforbindelse. Dermed går kommunen tilbake til "gamlebanken", og sitt gamle bankkontonummer: 3085.07.00202.

Lenke til aktueltsak om bankbyttet

Trofaste medarbeidere hedret

Ansatte med 25 års fartstid i Lyngdal kommune, og nylig pensjonerte medarbeidere ble gjort stas på av rådmann og ordfører under en markering i kulturhuset. Hvem som fikk heder og gode ord kan du lese mer om via lenken under.

Lenke til sak om medarbeidere

Enhetenes årsplaner for 2016

Alle enhetenes årsplaner for 2016 er nå publisert på informasjonssiden om helhetlig styring i Lyngdal kommune, som du kommer til via lenken under:

Lenke til infoside om helhetlig styring

Vedrørende henvendelser om katalogoppføringer

Det kommer jevnlig henvendelser til Lyngdal kommune om kjøp av oppføringer i diverse katalogselskaper. Sett ut fra kost/nytte-prinsippet har de fleste av disse henvendelsene svært liten og ingen relevans.

En del av disse aktørene har også temmelig aggressive og freidige framgangsmåter. Typisk salgsmetode er at de tar kontakt og ber om at vedkommende godkjenner eller bekrefter / gjennomgår opplysningene som er blitt sendt på epost. Ofte med en påstand om dette på forhånd er avtalt med kommuneledelsen (rådmann eller andre), og at vedkommende som kontaktes kun skal bekrefte at opplysningene er korrekt.

Det som skjer når du klikker på "trykk her", "godkjenn" eller tilsvarende faner, er at du inngår avtale om kjøp av katalogoppføring, og mottar faktura på alt fra 5000 til 10.000 kroner, eller mer ...

Anbefalingen er å konsekvent takke nei til alle slike henvendelser, med mindre du ønsker å bruke et visst antall tusen kroner på en tjeneste av høyst diskutabel verdi. De fleste søker organisk, via Google eller andre søkemotorer, når de skal finne kontaktinfo hos Lyngdal kommune. De rutes da til hjemmesiden vår, som er vår hovedkanal ut mot publikum.

Det finnes to aktører som Lyngdal kommune inntil videre har valgt å ha en enkel grunnoppføring hos. Det vil si med sentralbordnummer, mailadresse til postmottak samt lenke til hjemmesiden og noen relevante søkeord. Det er på Gule sider og 1881. I tillegg har kommunen fortsatt valgt å være oppført i papirutgaven «Ditt distrikt» så lenge den eksisterer. Dette med tanke på å serve den delen av publikum som ikke er på nett.
 
Mvh
Ole Aa. Brattfjord,
Servicekontoret 07.01. 2016

Ny organisasjonssjef ansatt

Isabella Collett Sikel er ansatt som ny organisasjonssjef i Lyngdal kommune. Sikel tar over etter Bjørgulv Hamre senest 1. april.

– Det er litt usikkert ennå, på grunn av min oppsigelsestid i nåværende jobb, sier Sikel til Lister24. Og fortsetter: – For meg blir det litt som å komme hjem, ettersom jeg har mine røtter i Lyngdal. Sikel er bosatt i Kristiansand. Den nye organisasjonssjefen har bred erfaring fra både offentlig og privat sektor, og kan blant annet vise til ti år hos Varodd i Kristiansand, jobb hos Vestas som HR/personalansvarlig og nå nylig halvannet år hos National Oilwell Varco som leder for serviceingeniører. Hun har sosionom- og personalledelseutdannelse, og har også tidligere jobbet innenfor helsesektoren og psykiatrien. Melder Lister24.

Pålogging til ny admin-plattform fra 30.11.15

Fra og med mandag 30. november, vil ASPIT ha ansvaret for serverdrift knyttet til administrasjonsnettet. Dette medfører endringer i hvordan en logger på for å nå applikasjonene.

Via lenken under kan du laste opp veiledning for ny påloggingsrutine. Brukernavn og passord vil ikke bli endret som følge av omleggingen, men vil være det samme som før.

En presisering av enkelte forhold:

  1. Skjermbildet som fremkommer når du har logget deg på Citrix inneholder de programmene du skal ha tilgang til. Savner du programikon, så melder du dette inn.
  2. Lagrede dokumenter på din tidligere desktop kommer ikke direkte opp. For å få tilgang til disse må du velger ikonet for utforsker som ligger på den nye desktopen.
  3. Snarveiene som du har hatt liggende på desktopen vil du finne via utforsker, jfr. ovennevnte punkt.
  4. Snarveier til hjemmesider som flere brukere ønsker (f.eks. KS, fylkesmannen,) vil på anmodning bli lagt inn sentralt av ASPIT på den nye desktopen. IKT i Lyngdal formidler evnt. ønsker.

Lenke til veiledning ny påloggingsrutine

Viktig melding til alle databrukere i Lyngdal kommune

Kommunens nye IT-leverandør, ASPIT, vil i tidsrommet fredag 27. november fra kl 14.00 til søndag 29. november kl 23.00 gjennomføre en omfattende flyttejobb i forbindelse med at de fra nyttår overtar IT-driften. I denne forbindelse må en påregne at tjenestene som omfattes av flyttingen er utilgjengelige eller ustabile i nevnte tidsrom.

Etter at flyttejobben er gjennomført 29. november, vil det bli endringer i supportrutinene samt noe endret arbeidsmønster ved oppstart av applikasjonene for en del brukere. Informasjon rundt dette og kontaktinfo til support hos ASPIT vil bli sendt ut som en egen e-post i forkant av fredag 27. november.
 
Følgende tjenester omfattes av flyttingen 27. - 29. november (eksempler er ikke uttømmende):

Administrasjon, eks:
•         ePhorte
•         Epost tilhørende @lyngdal.kommune.no*
•         Agresso
•         Visma Ressursstyring
•         Visma Kulturskole
•         Filområder
•         Gisline
•         Komtek

* Epost sendt til adresser med @lyngdal.kommune.no vil bli levert til mottakere også i nedetiden, men det må påregnes forsinket levering, spesielt fredag kveld.
 
Fagsystem for skole, barnehage og sfo (SAS), eks:
•         Oppad
•         Sikker Arbeidsflyt
•         Filområder
 
Publikumstjenester på nett, www.lyngdal.kommune.no, inkludert:
•         Elektroniske søknadsskjema
•         Innsyn i politiske møter og postlister
 
Følgende tjenester vil IKKE omfattes av flyttingen i overnevnte periode, men vil svive som normalt 27. – 29. november (eksempler er ikke uttømmende).
Sikker sone, eks:
•         Profil inkludert Mobil Profil, Visma Link og øvrige tilhørende tjenester
•         Winmed Helse
•         Velferd
•         Filområder
•         Epost tilhørende @lkomsorg.no
 
Kultur, eks:
•         DX billettsystem
•         Bibliofil
 
Skole, eks
•         Ubuntu
•         Filområder
•         Epost tilhørende @lkskole.no
•         Pedagogiske applikasjoner
 
For en del av de områder som ikke omfattes av flyttingen 27. – 29. november, så vil det gjennomføres separate overføringsløp hvor det vil bli nedetid av mindre omfattende karakter. Denne nedetiden varsles/avklares separat.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, og ber om forståelse for at det er en stor jobb som skal gjennomføres.

Dersom du har spørsmål til denne informasjonen eller ellers til flyttehelgen, så kan de sendes til ASPIT via lenken under:

Lenke til epost ASPIT

Hilsen fra ASPIT

Bytte av leverandør på IT-drift

Som en del av dere allerede kjenner til, så overføres Lyngdal kommune sin IT-drift fra Comunic til ASPIT fra 1. januar 2016. Og det vil være en overgangsperiode høsten 2015. Vi sender derfor nå ut en info fra oss i ASPIT etter avtale med Lyngdal sin IKT-guppe.

Kort fortalt om ASPIT så er vi en bedrift med 20 ansatte. Hovedkontoret vårt er i Seljord i Telemark, med avdelingskontor i Arendal og Göteborg. ASPIT har vært totalleverandør av IT-drift til kommuner i sammenhengende 14 år og har bygd opp en betydelig kompetanse på området. Vi er med andre ord godt kjent med kommunal IT-drift og de kommunalt ansattes hverdag på området.

Ettersom vi skal overta Lyngdal sin eksisterende serverpark, vil selve omleggingen fra Comunic til ASPIT skje nå fortløpende ut over høsten. Omleggingen vil starte med sikker sone (primært helse/omsorg og velferd) i september, mens administrasjon, kultur og skolesektoren vil bli lagt om i oktober/november. I denne perioden vil det være en overlapp mellom hva som er Comunic sitt ansvar og hva som er ASPIT sitt ansvar.

ASPIT vil fortløpende komme med konkret informasjon ut over høsten i forkant av hver endring slik at dere er kjent med hva som skjer av eventuelle endringer. Vi ber dere derfor om å være ekstra oppmerksomme på informasjon som kommer fra oss i høst.  Inntil annen beskjed er gitt, så kontakter dere Comunic gjennom supportdesk slik som i dag.

Omleggingen som skal gjennomføres vil være av omfattende karakter, og vi kommer derfor til å bruke store ressurser på omleggingen, ikke minst på bemanningssiden. Like fullt vil det ikke være mulig å komme igjennom en slik omlegging uten at det blir noe driftsforstyrrelser og nedetid. Vi ber om forståelse for dette, men vil naturligvis jobbe hardt for å minimere ulempene for dere som brukere og informere i forkant om større ulemper som måtte komme (eks nedetid).

Vi ser fram til et godt samarbeid med Lyngdal kommunes ansatte!

Med vennlig hilsen
Anders Snøløs Topland,
teknologiansvarlig / chief information officer
Tlf.: +47 35 05 79 00 / +47 91 38 09 59

Lenke til epostadresse Anders S. Topland

Lenke til hjemmeside ASPIT

Nyansatte i Lyngdal kommune

Bilde av Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver organisasjonsavdelingen
Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver organisasjonsavdelingen.

Bilde av plansjef Torhild Hessevik Eikeland
Torhild Hessevik Eikeland, plansjef.

Bilde av Geir Andre Buljo
Geir Andre Buljo
, renholdsleder tekniske tjenester.

Kommunedagen 2015

Den andre Kommunedagen i historien ble arrangeret fredag 16. oktober 2015, i Lyngdal Misjonskirke. Rundt halvparten av alle kommunens ansatte deltok. Rådmann Norman Udland regner denne dagen nå er kommet for å bli. Se glimt fra arrangementet via lenken under:

Lenke til aktueltsak om Kommunedagen 2015

Ny brosjyre

Lyngdal kommune og Vekst i Lyngdal (VIL) har samarbeidet om å lage en ny presentasjonsbrosjyre for Lyngdal. Brosjyren finnes også i elektronisk utgave. Lenke til e-brosjyren er lagt inn i alle ansattes epostsignaturer. Les mer om den flotte brosjyren via lenken under:

Lenke til aktueltsak om ny kommunebrosjyre

Informasjon du vil dele?

Har du aktuell informasjon fra din enhet som du ønsker å dele på denne siden med øvrige ansatte i Lyngdal kommune, send informasjonen på epost til webredaksjonen. Info om nyansatte imøteses aller helst med bilde.

Lenke til epost webredaksjonen

Bilde av rådhusparken

Denne siden er et supplement til Kvalitetslosen, som fortsatt er hovedkanalen for informasjon om prosedyrer, reglement og forskrifter som ansatte i Lyngdal kommune må forholde seg til.

Lenke til Kvalitetslosen finner du lenger nede på denne siden.

Lenker til brukersystemer

Oversikt over ulike brukersystemer:

eAdm

Lenke til Glemt passord

It´s learning

Lenke til It's learning

Individuell plan

Lenke til Individuell plan

CIM

Lenke til  CIM

Compilo

Compilo er hovedkanalen for informasjon om prosedyrer, reglement og forskrifter som ansatte i Lyngdal kommune må forholde seg til. I Compilo finner du også informasjon om hvem som er ansvarlig for det enkelte fagsystem.

Har du problemer med å komme inn i Compilo tar du kontakt med din nærmeste leder.

Lenke til Compilo

Agresso web

Lenke til Agresso web

Ressurstyring web (Notus)

Lenke til  Ressurstyring Web (Notus)

Dossier

Lenket til Dossier

Barnehageweb

Lenke til  Barnehageweb

Lederweb

Lenke til Lederweb

Lærer- og SFO-web

Lenke til lærer- og SFO-web

IT-hjelp og brukerstøtte for fagsystemer

IT-support

For hjelp med IT-løsninger kontakt vår driftsleverandør ASPIT:
Epost:                   support@aspit.no
Telefon:               35 05 79 05 (0700-1700)

Evry kundeportal

Lenke til EVRY kundeportal

Visma Community

Lenke til Visma Community

Oppad - skole og barnehage

Lenke til Oppad (skole og barnehage)

KS-aktuelt

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (tidligere Kommunenes Sentralforbund).
Via lenkene under finner du aktuell informasjon fra KS både sentralt og regionalt:

Lenke til KS sentralt

Lenke til KS Agder

Lenke til kortfilmer om etisk refleksjon

Sist oppdatert: 04. november 2019