AKAN i Lyngdal kommune

Informasjon

AKAN er et tilbud til ansatte i Lyngdal kommune som står i fare for å utvikle, eller har et avhengighetsproblem. Lyngdal kommune har en policy som tilsier at alle som trenger AKAN-oppfølging skal få det, før det eventuelt blir en personalsak.

AKAN-utvalget arbeider med å forebygge, informere og følge opp i alle enheter i forhold til AKAN-arbeidet. AKAN-utvalget består av både arbeidsgiver- og ansatterepresentanter.

Har ansatte i kommunen selv et problem, eller er bekymret for en kollega som kan ha et problem, kan de henvende seg til AKAN-kontakten for råd og veiledning. I Kvalitetslosen finner du også veiledning og mer informasjon om prosedyrer rundt AKAN-arbeidet.

Lenke til Kvalitetslosen

Kontaktpersoner

I utvalget sitter fire AKAN-kontakter som gir et tilbud til alle sektorer i Lyngdal kommune.

Jorunn Grimsby
(LBS og HBO)
Akan-kontakt Telefon: 38 33 43 10 Lenke til epost Jorun Grimsby
Pia Cathrin Skurve
(skole og barnehage)
Akan-kontakt Telefon: 38 33 42 50 Lenke til epost Pia C. Skurve
Susanne Foss
(Bergsaker / Kvås,
aktivitetshuset)
Akan-kontakt Telefon: 911 13 212 Lenke til epost Susanne Foss
Torun G. Opofte
(rådhuset og NAV)
Akan-kontakt Telefon: 38 33 40 08 Lenke til epost Torun G. Opofte

AKAN kompetansesenter

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for "Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani". Staten kom med på eiersiden året etter. Via lenken under kan du lese mer om AKAN.

Lenke til AKAN kompetansesenter

Sist oppdatert: 24. november 2017