Forbud mot oljefyring fra 2020

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge.

Kommunen er myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom å føre tilsyn med at byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig.

Når mange skifter fra oljefyring til andre oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk. Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Kommunen er også myndighet for nedgravde oljetanker.

Hensikten med forbudet er å redusere klimagassutslipp.

Det finnes for inneværende år støtteordninger for fjerning av oljefyr og oljetank. Se mer info om dette under aktuelle lenker.

Unntak fra forskriften

Forbudet mot oljefyring som trår i kraft fra årsskiftet 2020 gjelder ikke for driftsbygninger i landbruket. Ifølge forskriften er disse unntatt fram til 1. januar 2025. Tilsvarende unntak gjelder også for sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling, samt for fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet.

Hvordan bytte ut oljefyring og fjerne oljetank?

Nettsiden www.oljefri.no er et samarbeid mellom blant annet Naturvernforbundet, varmebransjen og energibransjen, og en rekke kommuner. På nettsiden kan bolig- og byggeiere over hele landet fylle inn et skjema, og innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester.

Nettsiden har også en kalkulator for hva ulike løsninger kan koste.

Lenke til nettsiden oljefri.no

Aktuelle lenker

Via lenkene under finner du mer informasjon.

Lenke til regelverket (forskriften)

Lenke til spørsmål og svar om nedgravde oljetanker

Lenke til info om støtteordninger (Enova)

Vær obs på at Enovas støtteordninger for fjerning av oljefyr og oljetank gjelder kun ut 2019, og ikke etter at forbudet har trådt i kraft fra 1. januar 2020.

Kontaktinfo og meldingsskjema

Kontaktperson i Lyngdal kommune er Roy Fredbo. Han treffes på telefon 902 18 499, eller på e-post via lenken under.

Lenke til e-post Roy Fredbo

Skal du melde fra til kommunen om sanering eller registering av nedgravd oljetank benyttes skjemalenken under.

Lenke til e-skjema oljetank

Sist oppdatert: 27. mars 2019