Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Som del av det viktige arbeidet med å forebygge radikalisering og ekstremisme er det utarbeidet en egen veileder. Den finner du her.

Veilederen er ment å gi fakta og tips om hvordan vi kan møte, følge opp og forebygge ekstremisme. Det gjelder alle former for ekstremisme, både høyre- og venstre-radikalisme. Veilederen er tiltenkt ansatte i politiet, helsestasjon, barnehage, skole (grunnskole, videregående skole og voksenopplæring), barnevern, rus- og psykisk helsearbeid, NAV, flyktningetjenesten og kultur / fritid som arbeider med barn og ungdom.

Veilederen, som kan lastes opp via lenken nedenfor, beskriver en handlingsløype fra bekymring til handling. Den inneholder kunnskap om bekymringstegn, om risiko- og motivasjonsfaktorer, og hva man gjør når bekymringen oppstår.

– Ønsket er at personer som jobber med barn og unge skal ta sin bekymring på alvor, og bruke denne veilederen som hjelpemiddel, sier SLT-koordinator og ungdomskontakt i Lyngdal kommune, Helge Lohne. Det er han som har initiert arbeidet med veilederen.

Lenke til veileder

Lenke til infoside SLT-koordinator

Sist oppdatert: 12. juni 2017