Foreldre med bleiebarn må melde fra om forlenget behov

Foreldre med bleiebarn kan få større avfallsdunk, inntil barnet er tre år. Det må meldes fra om forlenget behov.

Renovasjonsordningen for Farsund og Lyngdal åpner for at foreldre til bleiebarn (0 til 3 år) kostnadsfritt kan få utlevert større dunk for restavfall. Et tilbud mange benytter seg av.

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) erstatter de store dunkene med normale restavfallsdunker når avtaleperioden er utløpt. Det vil si når barnet er fylt tre år. Dersom nye barn er kommet til må foreldrene melde fra til RFL om forlenget behov. Det er ikke nødvendig å søke på nytt, men send inn barnets navn og fødselsdato sammen med melding om fornyet behov.

Har du hovedomsorgen for barn i alderen 0 til 3 år, har folkeregistrert adresse i Lyngdal eller Farsund, samt gyldig boligrenovasjon, kan du benytte deg av tilbudet om større dunk til restavfall. Dersom du ikke tidligere har benyttet deg av ordningen benytter du kontaktskjemaet på hjemmesiden til renovasjonsselskapet, som du finner via lenken under.

Lenke til renovasjonsselskapet

Sist oppdatert: 01. mars 2016