Foreldrekurs "Samarbeid og muligheter"

Målgruppen er foreldre og foresatte til barn og ungdom (0-18 år) med stort hjelpebehov (rett til koordinator/individuell plan).

Lister kommunene arrangerer foreldrekurset «samarbeid og muligheter» i november! (tidligere sendt ut brosjyre hadde planlagt kurskvelder i sept/oktober)

Dato/tid:  
•    Onsdag 7.nov., 21.nov. og 28.nov. 2018
•    Kl. 18.00 – 21.30
•    Temakveld for kursdeltakere 1-2 ganger i året

Sted:
Q43 i Lyngdal, se veibeskrivelse på neste side.     Temakvelder kan bli avholdt på annet oppgitt sted.

Påmelding - se brosjyre nedenfor.

Det å få ett barn som har ett slikt type behov vet vi er krevende, men det som ofte kommer frem i undersøkelser er at det er systemet som gjør at det oppleves krevende, ikke nødvendigvis barnets diagnose.

Vi ønsker derfor med slike samlinger å:
-    Vise vei i en krevende hverdag
-    Ta opp relevante tema
-    Legge til rette for erfaringsutveksling
-    Å få innblikk i «hva er viktig for deg»

Under kurset vil foreldre få informasjon om kommunens rolle og tjenester, teoretiske knagger for å finne egne, hensiktsmessige mestringsstrategier samt vil vi se på ulike samarbeidsverktøy og hvilke muligheter som finnes.

I etterkant av kursene er det lagt opp til temakvelder for gruppen, hvor foreldre kan komme med ønsker for temaer. Noe av det som er kommet inn og som vil gjennomføres er: søsken/familie perspektivet, egen bolig/flytting, teknologi, aktivitetstilbud og lignende.
Se ellers brosjyre som ligger vedlagt.

Lenke til brosjyre om kurset.

Sist oppdatert: 11. september 2018