Fv 43 Tunneloppgradeling Lyngdal - Farsund

Tunnelene vil være stengt i perioden2. september - 4. november 2018.

Oppdraget omfatter oppgradering av det elektriske anlegget og sikkerhetsutrustningen i
Ørneheitunnelen (842m) og Bukkesteintunnelen (935m).

Tunnelene ligger med ca 1,2 km avstand på Fv43 i Lyngdal kommune.  Arbeidene som skal utføres er i hovedsak at teknisk utstyr oppgraderes for å gi bedre sikkerhet for trafikantene i tilfelle brann eller ulykke i tunnelene.  I tillegg gjøres det forefallende vedlikeholdsarbeid.

Det skal settes opp fritekstskilt i Farsund sentrum og på Kvavik i Lyngdal. Disse brukes til å vise
trafikkinformasjon.

Noen eksempler på tiltak er:
• Oppgradering av nødstrømsforsyning.
• Montering av nye nødtelefoner og nødskap, samt evakueringslys.
• Utvidelse av fire tekniske bygg.
• Bommer, rødblink og fritekstskilt.
• Kameraovervåking

En av prosjektets største utfordringer ligger i å få avviklet trafikken samtidig som oppgraderingen
av tunnelene pågår. Vi vil derfor sette trafikk på de gamle vegene som går på utsiden av de to
tunnelene som skal oppgraderes.

Tunnelene vil være stengt i perioden 2. september - 4. november 2018.

Lenke til mer informasjn fra Statens vegvesen

Sist oppdatert: 03. september 2018