Kommunale avgifter og gebyrer for 2017

Gjeldende gebyr- og avgiftsregulativer for 2017 finner du her.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 15.12. 2016 satsene for kommunale avgifter og gebyrer for 2017, gjeldende fra og med 01.01.17.

Oversikt over de ulike gebyr- og avgiftsregulativene finner du via lenken under:

Lenke til infoside med gebyr- og betalingsoversikt

Sist oppdatert: 28. desember 2016