Kommunale avgifter og gebyrer for 2018

Gjeldende gebyr- og avgiftsregulativer for 2018 finner du her.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 satsene for kommunale avgifter og gebyrer for 2018, gjeldende fra og med 01.01.18.

Oversikt over de ulike gebyr- og avgiftsregulativene finner du via lenken under:

Lenke til infoside med gebyr- og betalingsoversikt

Sist oppdatert: 10. januar 2018