Godkjente valglister til ettersyn

Her kan du se de godkjente listene til kommunestyrevalget 2019.

Fristen for å stille liste til kommunestyrevalget 2019 utgikk 1. april. Sju listeforslag ble levert innen fristen. Disse ble formelt godkjent av valgstyret i møte 23. mai, og er her lagt ut til gjennomsyn. Via lenkene under kan du laste ned de godkjente valglistene. Valglistene er også lagt ut til gjennomsyn på Lyngdal rådhus og Audnedal rådhus, på servicekontoret.

Valglistene

Lenke til valgliste Arbeiderpartiet

Lenke til valgliste Fremskrittspartiet

Lenke til valgliste Høyre

Lenke til valgliste Kristelig Folkeparti

Lenke til valgliste Rødt

Lenke til valgliste Senterpartiet

Lenke til valgliste Venstre

Klagerett

Utdrag av valgloven § 6-8, klage:
Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett.

Kontaktinfo

Valgansvarlige i Lyngdal kommune er:

  • Christer Birkeland - arkivleder Lyngdal
  • Lilly Ågedal - arkiv og servicekontor Audnedal
  • Kristine Valborgland - kommunalleder Audnedal
  • Berit K. Bogaard – post/arkiv og politisk sekretariat Lyngdal

Ved eventuelle spørsmål kan valgansvarlig kontaktes på tlf. 960 93 458.

Mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 kan du lese via lenken under.

Lenke til infoside "Valg 2019"

Valgvignett

Sist oppdatert: 05. juni 2019