Godkjente valglister til offentlig gjennomsyn

Lyngdal valgstyre har nå godkjent samtlige elleve innleverte valglister til kommunestyrevalget i Lyngdal kommune 2023. Klagefrist er torsdag 1. juni.

Lyngdal valgstyre har nå godkjent samtlige elleve innleverte valglister til kommunestyrevalget i Lyngdal kommune 2023. Klagefrist er torsdag 1. juni.

Fristen for å levere listeforslag utløp kl. 12 fredag 31. mars 2023. Innen fristen hadde til sammen elleve partier/grupper levert inn valglister.

  • Lyngdal valgstyre godkjente i møte 23. mai 2023 de innleverte valglistene.
  • Listene er fra 25. mai 2023 lagt ut til gjennomsyn på Innbyggertorget i Lyngdal kulturhus samt på Konsmo bibliotek, Byremo bibliotek og kommunehuset på Konsmo, i tillegg til at de også er publisert her på hjemmesiden.
  • Klagefrist er én uke (sju dager) fra kunngjøring. Det vil si torsdag 1. juni 2023.

De 11 godkjente valglistene kan lastes ned via lenkene under:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du klage?

Utdrag av valgloven § 6-8, om klage:

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett.

Klage sendes til:

  • Lyngdal kommune
    Postboks 353
    4577 Lyngdal
Eller som epost via lenken under:
 
 

Kontaktinformasjon valgansvarlige

Ved eventuelle spørsmål kan valgansvarlige kontaktes på telefon 900 94 653, eller per epost via lenken under.

Lenke epost Lyngdal kommune

Mer informasjon om høstens valg finner du på infosiden om kommunestyrevalget 2023. Se knappelenken under.

Lenke: Kommunevalget 2023

Sist endret: 25.05.2023