Redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid.

Redusert pris:

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer:

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner.

I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Søknadsskjema:
Foreldre må selv søke om prisreduksjon / gratis kjernetid til kommunen, som beregner foreldrebetalingen. Søknad skal sendes til kommunen uavhengig av om barnet går i kommunal eller privat barnehage. Under finner du lenke til elektronisk søknadsskjema:

Lenke til informasjonsside om moderasjonsordningen

Lenke til e-skjema redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan du kontakte fagansvarlig for barnehagene i Lyngdal kommune, Oddrun Rekvik. Hun kan treffes på telefon 38 33 41 27, eller via epost:
Lenke til epost fagansvarlig

Sist oppdatert: 19. juli 2019