Han blir sjef for innovasjon og samskaping

Ronny Bjørnevåg blir kommunalsjef for samskaping i nye Lyngdal. Her kan du bli bedre kjent med ham.

Med Ronny Bjørnevåg på laget er hele toppledergruppen for ny kommune nå på plass. Fra tidligere er det kjent at Kristine Valborgland blir kommunalsjef for plan og næring, Isabella Collett Sikel har fått jobben som kommunalsjef for organisasjon og personal mens stillingen som kommunalsjef for økonomi skal bekles av Karl-Emil Erlandsen. Alle kjente navn fra dagens to kommuner. Det samme gjelder Bjørnevåg, som i dag er enhetsleder for hjemmebasert omsorg i Lyngdal kommune.

Alle de fire kommunalsjefene i nye Lyngdal blir en del av kommunedirektørens ledergruppe, og skal ha kontorsted i Lyngdal rådhus. Dette er fire strategiske stillinger som skal jobbe overordnet og på tvers i hele den nye kommunen. To av dem med fokus internt i organisasjonen, og to med eksternt fokus ut mot innbyggerne. For Ronny Bjørnevåg blir nettopp innbyggerinvolvering og brukerdialog et særlig fokus.

Kommunalsjef samskaping og innovasjon: Ronny Bjørnevåg

Bilde av kommunalsjef for innovasjon og samskaping, Ronny Bjørnevåg, foran hans nåværende arbeidsplass på LBSRonny Bjørnevåg er i dag enhetsleder for hjemmebasert omsorg i Lyngdal kommune, og var i ny kommune tilbudt jobben som virksomhetsleder for nettopp hjemmetjenester. Den karrieren ble imidlertid kort. Bjørnevåg blir nå i stedet kommunalsjef for samskaping og innovasjon.

Hvorfor vil du være toppleder i nye Lyngdal kommune?

«I dag er jeg en stolt leder av hjemmebaserte tjenester i Lyngdal kommune. Der har jeg fantastiske, kompetente og engasjerte ansatte og ledere. Sammen har vi jobbet med innovasjon i omsorg og vi har sammen utviklet, endret, effektivisert og forbedret disse tjenestene. Jeg føler meg heldig som får anledning til å være med i nye Lyngdal hvor jeg også får lov til å bidra inn mot de andre sektorene».

Du får et særskilt ansvar for å ivareta samskaping og innbyggerinvolvering. Hva tenker du selv dette innebærer?

«Nye Lyngdal og alle andre kommuner står foran store utfordringer knyttet til miljø, demografi, utenforskap osv. Dagens løsninger kommer til kort mot morgendagsutfordringer. For å finne de nye gode løsningene må vi jobbe sammen, innbyggere, frivillige, næringslivet og kommunen. Organiseringen av nye Lyngdal kommune bærer preg av at det har vært en god prosess som tar morgendagens utfordringer på alvor, og hvor det skal legges til rette for at vi sammen skal finne de gode nye løsningene».

Hvordan vil du beskrive deg selv, som person og som leder?

«Jeg er en åpen, engasjert og målbevisst person. Jeg liker dialog og jeg er opptatt av å finne de ulike perspektivene på utfordringer for å kunne samles om nye løsninger».

 

Ansvarsområder

Kommunalsjef for samskaping og innovasjon har personal-, fag- og budsjettansvar for sin avdeling. I tillegg får Ronny Bjørnevåg overordnet ansvar for følgende områder:

  • Digitalisering / IKT-strategi
  • Innbyggertorg
  • Kommunikasjon / informasjon
  • Innbyggerinvolvering og nærdemokrati

Fakta om Ronny Bjørnevåg (40 år, fram til 28. april)

Bosted: Bjørnevåg (Spind), Farsund kommune.
Sivil status: Gift, fire barn i alderen 4, 10, 11 og 14 år.
Fritidsinteresser: Aktiviteter med barna.
CV: Ansatt i Lyngdal kommune siden 2006. Bergen kommune 2001-2006, Gran kommune 1996-2001. Prosjektleder i helsenettverk Lister og i InnoBuild-prosjektet. Utdannet vernepleier med videreutdanning innen ledelse, demensomsorg, familieterapi.

Lenke til stillingsprofil

Via lenken under kan du lese mer også om de tre andre kommunalsjefene som er blitt ansatt.

Lenke til presentasjon kommunalsjefer

Administrativ organisering

Via lenken under kan du lese mer om hvordan den administrative organiseringen blir i nye Lyngdal kommune.

Lenke til infosak sånn blir nye Lyngdal

Tekst og foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 21. mars 2019