Har revitalisert beredskapsrådet

Lyngdal kommune vektlegger å ha kontinuerlig fokus på beredskapsarbeidet. Som en del av dette revitaliseres også beredskapsrådet.

Bilde viser demonstrasjon av Sivilforsvarets innsatskjøretøy.Beredskapsrådet er tenkt å være en støtte- og samarbeidspartner for kommunen i beredskapsspørsmål. Grunnet tidvis labil kontinuitet i organisasjonen, har beredskapsrådet vært inaktivt siden 2009. Men nå skal rådet revitaliseres, og tirsdag 17. mars var beredskapsrådet samlet i kommunestyresalen. En samling som markerte starten på det som skal være en årlig arena for samtale, kunnskaps- og erfaringsutveksling. En fast vårlig samling i beredskapsrådet er nå en del av årshjulet for beredskap i Lyngdal kommune.

Til stede fra den kommunale kriseledelsen var rådmann Norman Udland, ordfører Jan Kristensen, kommunelege Tom Eikeland og beredskapskoordinator Ole Aa. Brattfjord. De øvrige deltagende var Jørn Weidemann, Mattilsynet Rogaland og Agder; Thor Ove Aas, Lyngdal Markedsforening; Rohnny Vesterhus, Rigmor Espeland og Stian Fredbo, Lyngdal Røde Kors; Brynjulf Bakklund og Geir Ellingsen, Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt; Jon Inge Aasen, Brannvesenet Sør; Jane Arnesen, Lyngdal havnevesen; Jan Kåre Hananger, Lyngdal kirkelige fellesråd; Vera Welle, Kvinners frivillige beredskap; Jan Einar Sævik, Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08; Anne Margrethe Ruud, Lyngdal lensmannskontor og Yngve Årøy, Fylkesmannen i Vest-Agder. Sistnevnte sitter ikke som medlem av det kommunale beredskapsrådet, men var til stede for å gi denne første samlingen et ekstra faglig løft.
   Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy orienterte om fylkesmannens rolle som samordner i beredskapsarbeidet, om resultatet fra den siste kommuneundersøkelsen i regi av DSB og om hvordan samspillet var med kommunene under ekstremværet «Nina» 10.-11. januar 2015. I evalueringen etter hendelsen fikk kommunene ros for gode forberedende tiltak, og for god rapportering. Ifølge fylkesberedskapssjefen var «Nina» sterkere enn ekstremvær som har vært spilt inn under de siste års øvelser. Årøy roste videre Lyngdal kommune for å ha fått revitalisert beredskapsrådet, og anbefalte kommunen å bruke rådet aktivt, blant  annet i arbeidet med ROS-analyser.

Blant dagens mange innslag var en orientering fra Lyngdal Røde Kors hjelpekorps om deres nye ressurs, kalt «Beredskapsvaktene». Leder for beredskapsvaktene, Rigmor Espeland, ga rådet et innblikk i denne nye ordningen, som Lyngdal Røde Kors var først ute i Vest-Agder med å etablere. Røde Kors har per i dag et 70-tall frivillige beredskapsvakter, og ifølge Espeland er det realistisk at rundt halvparten av disse kan bistå på kort varsel. Beredskapsvaktene er en ressurs og et lavterskeltilbud som blant annet kan tilby omsorg og varme hender, ordonnans, assistere med forpleining, bistå med registrering og mottak på evakuert- og pårørendesenter (EPS) mm, og de er tilgjengelige både for kommunen og for nødetater.

Samlingen ble avsluttet med samtale om beredskapsrådets rolle, og ordfører Jan Kristensen oppsummerte det som hadde vært en nyttig dag og startskuddet for en fast vårlig samling med beredskap på agendaen.

Bilde av beredskapsrådet i Lyngdal.

Bildet over viser Lyngdal kommunes beredskapsråd samlet i Rådhusparken, og med Sivilforsvarets innsatskjøretøy i bakgrunnen. Fra venstre: Jørn Weidemann, Mattilsynet Rogaland og Agder; Thor Ove Aas, Lyngdal Markedsforening; Rohnny Vesterhus, Røde Kors; Tom Eikeland, kommunelege; Geir Ellingsen, Sivilforsvaret; Norman Udland, rådmann; Brynjulf Bakklund, Sivilforsvaret; Jon Inge Aasen, Brannvesenet Sør; Jan Kristensen, ordfører; Yngve Årøy, Fylkesmannen i Vest-Agder; Rigmor Espeland, Røde Kors; Jane Arnesen, Lyngdal havn; Stian Fredbo, Røde Kors; Jan Kåre Hananger, Lyngdal kirkelige fellesråd; Ole Aa. Brattfjord, beredskapskoordinator; Vera Welle, Kvinners frivillige beredskap; Jan Einar Sævik, Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 og Anne Margrethe Ruud, Lyngdal lensmannskontor/Driftsenhet Vest.
Foto: Geir Johan Ellingsen, Lyngdal kommune.


Tekst og foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 23. mars 2015