Harepest påvist i Lyngdal

Det er påvist tularemi, såkalt harepest, i Lyngdal.

Informasjon

Det er Mattilsynet Agder som varsler om påvist tularemi på to hareunger fra et hareoppdrett på Kvås. Det meldes om høy dødelighet på hareungene i oppdrettet.

Tularemi er en C-sykdom. Det er viktig i å sikre drikkevannsvannkilder (brønner) mot smågnagere og tilsig av overflatevann, spesielt i smågnagerår. Det bør også under slike forhold vurderes desinfeksjon eller koking av drikkevannet.

Det må utvises stor forsiktighet (engangshansker) ved håndtering av døde harer og smågnagere.

Harer som viser tegn på sykdom under jakt (går tregt i los), må ikke slaktebehandles.

- See more at: https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/tularemi#sthash.DY857iq8.dpuf

Tularemi er en C-sykdom. Det er viktig i å sikre drikkevannsvannkilder (brønner) mot smågnagere og tilsig av overflatevann, spesielt i smågnagerår. Det bør også under slike forhold vurderes desinfeksjon eller koking av drikkevannet.

Det må utvises stor forsiktighet (engangshansker) ved håndtering av døde harer og smågnagere.

Harer som viser tegn på sykdom under jakt (går tregt i los), må ikke slaktebehandles.

- See more at: https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/tularemi#sthash.DY857iq8.dpuf

Tularemi er en C-sykdom.

C-sykdommer er sykdommer som det er viktig at Mattilsynet har oversikt over. Det kan være forholdsvis vanlig forekommende sykdommer eller mer sjeldne sykdommer.

Hvilke dyresykdommer som betegnes som A-, B- og C-sykdommer går fram av forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr.

Les mer om tularemi via lenken under.

Lenke til Veterinærinstituttet

Tiltak

  • Det er viktig i å sikre drikkevannsvannkilder (brønner) mot smågnagere og tilsig av overflatevann, spesielt i smågnagerår. Det bør også under slike forhold vurderes desinfeksjon eller koking av drikkevannet.
  • Det må utvises stor forsiktighet (engangshansker) ved håndtering av døde harer og smågnagere.
  • Harer som viser tegn på sykdom under jakt (går tregt i los), må ikke slaktebehandles.

Kontaktinfo

Mattilsynet Sør og Vest, Avdeling Agder
Telefon: 38 14 67 22 / 993 78 922

Lenke til epost Mattilsynet

Sist oppdatert: 17. oktober 2017