Her er årsmeldingen for nye Lyngdal

Her finner du 2017 oppsummert for reformprosessen nye Lyngdal kommune.

Illustrasjon som viser forsiden til årsmelding 2017 for nye Lyngdal kommune– Jeg håper dette dokumentet gir god og nyttig informasjon om arbeidet så langt. Som prosjektleder har jeg latt meg imponere over det positive engasjementet som finnes både blant politikere, ansatte og innbyggere generelt. Den 1.1.2020 er vi alle del av samme organisasjon, og vi har felles administrativ og politisk ledelse. Arbeidet med å etablere den nye kommunen er godt i gang, men svært mye av jobben gjenstår. Som prosjektleder vil jeg benytte anledningen til å takke for alle gode idéer, for engasjementet og den positive innstillingen som alle viser. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Ann Karin Fuglestad.

Via lenken under kan du laste opp prosjektlederens årsmelding for 2017. Den oppsummerer året og viser hvordan arbeidet er inndelt i ulike delprosjekter med egne tidsfrister og målsetninger. Ønsker du årsmeldingen i trykt utgave ligger den tilgjengelig på Servicekontoret i Lyngdal og Audnedal kommuner.

Lenke til årsmelding 2017

Sist oppdatert: 16. februar 2018