Opptak fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal 23. mai

Her ser du opptaket fra fellesnemndas møte torsdag 23. mai.

Illustrasjonen viser forsiden til ROS-analysen for nye LyngdalBlant sakene som ble behandlet av fellesnemnda denne torsdagen var helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for ny kommune. Arbeidet med ROS-analysen har vært et samarbeidsprosjekt med kommunene i nye Lindesnes (Mandal, Lindesnes, Marnardal). Men det er utarbeidet separate ROS-analyser for de to kommunene. Innledningsvis til denne saken var det en orientering til fellesnemnda om ROS-arbeidet, av beredskapskoordinator Birger Abrahamsen.

Til høsten planlegges det også fellesarrangementer for audnedøler og lyngdøler. Noe leder av dette delprosjektet, Michael Stene, orienterte nærmere om. Det planlegges kulturkvelder i både Lyngdal og Audnedal, henholdsvis 1. og 2. november, men når det gjelder program holder Stene foreløpig kortene tett inntil brystet. Men datoene er fastsatt, så det er bare å notere i kalenderen.

Av andre saker som ble behandlet var lønnspolitiske retningslinjer for ny kommune, og gravferdsforvaltning i ny kommune. Det vil si spørsmål knyttet til festetid og festeavgift.

Opptaket fra møtet finner du via lenken under.

Lenke til opptak fellesnemnda 23.05.19

Saklisten til møtet kan du laste ned her:

Lenke til sakliste 23.05.19

Bilde av beredskapskoordinator Birger Abrahamsen i fellesnemnda 

Sist oppdatert: 24. mai 2019