Her ser du opptaket fra fellesnemndas siste møte

Torsdag 26. september 2019 hadde den politiske fellesnemnda for nye Lyngdal sitt siste ordinære møte. Her ser du møtet i opptak.

Bilde av fellesnemndas leder, Reidun BakkenDet var et solid antall saker møteleder Reidun Bakken (bildet) skulle lose fellesnemnda gjennom da de denne siste torsdagen i september var samlet på Konsmo til sitt aller siste møte. Dagsorden talte atten saksnummer, og var på hele 364 sider.

Blant sakene som var oppe til behandling var flere forskrifter for den nye kommunen, retningslinjer for permisjonsreglement, fleksitid og avspasering for ansatte, samt reglement for saksbehandling og møtegodtgjørelse for folkevalgte. Fellesnemnda hadde også på bordet forslag til kommunal planstrategi for 2020-2023, og en sak om hva slags oppgaver og ansvarsfordeling eksisterende politiske organer og utvalg i de to kommunene skal ha ved overgangen til ny kommune.

Hele saklisten til møtet kan du laste ned her:

Lenke til sakliste 26.09.19

Bilde av SLT-koordinator Camilla Buch VidringstadOpptaket fra møtet ser du via lenken under. Grunnet en serverfeil mangler ca. de 10 første minuttene av sendingen. Sak 44/19, godkjenning av innkalling og sakliste, mangler i sin helhet. Opptaket starter noen minutter ut i SLT-koordinator Camilla Buch Vidringstads (bildet) orientering til fellesnemnda om SLT-arbeidet.

Lenke til opptak fra fellesnemnda 26.09.19

Sist oppdatert: 27. september 2019