Her melder du fra om trevelt over Telenors linjenett

Telenor ønsker rapport om trær som henger over linjer.

Dersom du observerer trevelt over linjer, anmoder Telenor om at dette rapporteres inn. Det kan du gjøre via lenken under, i menypunktet «Meld inn skade på Telenors nett».

Lenke til Telenor «Meld inn skade»

Disse skadene kan meldes inn:

  • Trær over linjen / fare for Telenors linjenett
  • Funn av ukjent kabel / kabelpåvisning under graving der kart fra gravemelding benyttes
  • Observerte skader på Telenors kabler (påkjørsel / graveskade / hærverk mv)
  • Observert slakk eller stram kabel hos Telenor
  • Jeg / vi har skadet Telenors kabel / utstyr
  • Anmodning om å fjerne infrastruktur som er til fare for liv og helse
Sist oppdatert: 23. mars 2018