Hjemmesykepleien har blikk på trafikk

Hjemmesykepleien sender daglig sine medarbeidere ut i trafikken. Nå har enheten også tatt HMS-arbeidet med ut på veien.

Enhet for hjemmebasert omsorg (HBO) har i samarbeid med Nullvisjonen og Trygg Trafikk nylig gjennomført kurs for å bevisstgjøre sine medarbeidere som sjåfører.

– Kurset er en del av enhetens HMS-arbeid og som oppfølging av Lyngdal kommunes trakksikkerhetsplan, opplyser enhetsleder Ronny Bjørnevåg.

For en enhet som daglig sender sine medarbeidere ut på landeveien er gode trafikkholdninger absolutt kritisk. Kurset ga da også nyttig informasjon, og bidro til enda sterkere bevissthet hos den enkelte rundt egen atferd og vaner / uvaner som kan skape trafikkfarlige situasjoner. Bilde av Torstein Salvesen fra Nullvisjonen og Paal O. Sodefjed fra Trygg Trafikk som nylig arrangerte kurs for hjemmesykepleien i Lyngdal kommune

– Tilbakemeldingene fra de som deltok på denne samlingen har vært særdeles gode. Mange er blitt mer bevisst egen atferd og hvilke grep de må gjøre for å bli enda bedre og tryggere trafikanter, sier Bjørnevåg. Enhetslederen legger til at trafikkurset vil bli gjentatt i enheten systematisk fremover i tid. Og ikke minst anbefaler han også andre, både i og utenfor kommunen, til å alliere seg med Nullvisjonen og Trygg Trafikk og gjennomføre tilsvarende opplæring.

Sist oppdatert: 22. juni 2016