Hun blir kommunalsjef for organisasjon og personal

Tre av fire kommunalsjefer i nye Lyngdal er nå på plass.

Alle de fire kommunalsjefene i nye Lyngdal blir en del av kommunedirektørens ledergruppe, og skal ha kontorsted i Lyngdal rådhus. Dette er fire strategiske stillinger som skal jobbe overordnet og på tvers i hele den nye kommunen. To av dem med eksternt fokus mot brukerne, og to med fokus internt i organisasjonen.

Tre av de fire framtidige kommunalsjefene i nye Lyngdal kommune er nå tilbudt jobb, og har takket ja til stillingene. Fra tidligere er det kjent at Kristine Valborgland blir kommunalsjef for plan og næring, mens stillingen som kommunalsjef for økonomi skal bekles av Karl-Emil Erlandsen. Også den tredje kommunalsjefen er et kjent navn fra ledergruppen i dagens Lyngdal kommune.

Kommunalsjef organisasjon og personal: Isabella Collett Sikel

Bilde av Isabella Collett Sikel med rådhuset i bakgrunnenHun kom på sett og vis fra omstilling til omstilling, Isabella Collett Sikel, da hun i 2016 overtok som organisasjonssjef i Lyngdal kommune. Da kom hun rett fra å ha håndtert krevende nedbemanningsprosesser i NOV. Nå skal hun ta hånd om en annen type endringsprosesser for et stort antall ansatte i nye Lyngdal kommune. Også i den nye kommunen blir hun en del av ledergruppen.

Hvorfor vil du være toppleder i nye Lyngdal kommune?

«Organisasjons- og personalarbeid har jeg jobbet med i mange år. For meg er det spennende å kunne bidra med mine erfaringer i nye Lyngdal og delta i en kommunesammenslåing der vi skal bygge en felles arbeidsplass for begge kommunene. Vi er allerede i gang med prosesser omkring å bygge en felles kultur, ny arbeidsgiverstrategi og harmonisering mellom ulik personalpolitikk. I tillegg jobber vi med å finne arbeidsmetoder som effektiviserer og kvalitetssikrer dokumentasjonen. Når vi henter det beste fra begge kommuner, og sper på med noe nytt, tenker jeg vi er med på å skape en god arbeidsplass og kvalitative tjenester for våre innbyggere i framtiden».

Du får et særskilt ansvar for å lede organisasjonsutviklingsarbeidet og legge til rette for at Lyngdal kommune er en attraktiv arbeidsplass. Hva tenker du selv dette innebærer?

«Først og fremst tenker jeg det er et stort ansvar. Menneskene er vår viktigste ressurs, og det er vårt ansvar som arbeidsgiver at de får kompetanse og handlingsrom slik at de utvikler seg og trives i jobben. Vi har en utfordring framover med å rekruttere og beholde kompetanse på noen fagområder, og må sørge for at kommunen oppleves som framoverlent og utviklende slik at folk får lyst til å jobbe her, og vil bli. Jeg ser også at kommunen har et stort samfunnsansvar, og vil tilstrebe at vi som kommunens største arbeidsplass inkluderer og ivaretar mangfoldet i samfunnet».

Hvordan vil du beskrive deg selv, som person og som leder?

«Som person er jeg lite selvhøytidelig, og jeg oppfatter meg selv som raus. Jeg har nok en veldig autonom lederstil og har erfart at jeg får tillit gjennom å gi tillit. Jeg er nok litt av den oppfatning at «leker man politi- så får man røvere». Jeg har mange flotte og dyktige kollegaer, og opplever at vi gjennom gode prosesser og godt samarbeid får til det meste».

Ansvarsområder

Kommunalsjef for organisasjon og personal har personal-, fag- og budsjettansvar for sin avdeling. I tillegg får Isabella Collett Sikel overordnet ansvar for følgende områder:

  • Ivaretakelse av arbeidsgiverstrategi
  • Personal- og organisasjonsutvikling
  • Dokumentforvaltning og politisk sekretariat
  • Kvalitetssystem og internkontroll
  • Sentrale reglementer og retningslinjer som berører ansatte
  • HMS- og sykefraværsarbeid
  • Veiledning og oppfølging av virksomhetene
  • Tariff- og lønnsforhandlinger
  • Vernetjeneste og tillitsvalgte
  • Lærlingeordninge

Fakta om Isabella Collett Sikel (52)

Bosted: Lyngdal.
Sivil status: Gift, to barn.
Fritidsinteresser: Gå turer med hunden, bidra inn i håndballmiljøet og gjøre hyggelige ting med mine nærmeste.
CV: Er utdannet sosionom, og har tatt videreutdanning i personalledelse og kompetanseutvikling. Har også grunnutdanning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt  i bedriftshelsetjeneste. Har 22 års ledererfaring, hvorav 12 som personal- og organisasjonssjef.

Lenke til stillingsprofil

Via lenken under kan du lese mer om de to andre kommunalsjefene som er blitt ansatt.

Lenke til presentasjon kommunalsjefer

Administrativ organisering

Via lenken under kan du lese mer om hvordan den administrative organiseringen blir i nye Lyngdal kommune.

Lenke til infosak sånn blir nye Lyngdal

Tekst og foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 18. desember 2018