Hva mener du om lokaldemokratiet?

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokaldemokratiet i Lyngdal kommune? Det vil kommunen nå ha svar på.

Vanligvis går det fire år mellom hver gang kommunens innbyggere har muligheten til å påvirke lokaldemokratiet direkte gjennom stemmeseddelen, og på den måten gi uttrykk for sin tilfredshet eller misnøye med utviklingen. Men nå skal det gjennomføres en egen undersøkelse for å kartlegge hva lyngdølene synes om lokaldemokratiet. I løpet av uke 19 (8. til 12. mai) vil et representativt utvalg av innbyggerne i Lyngdal bli ringt opp av Opinion for å svare på noen spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune.

Det er kommunesektorens organisasjon, KS, som har invitert alle landets kommuner til å undersøke hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet. I undersøkelsen stilles det spørsmål om i hvilken grad man stoler på politikernes løfter, om hvor god kommunen er til å informere om aktuelle saker som diskuteres i lokalpOversiktsbilde av Lyngdal sentrumolitikken, om muligheten for å påvirke politiske prosesser, hva du mener om hvordan kommunen ivaretar dine behov og rettigheter som innbygger, og hva du får igjen for skattekronene av tjenestetilbud og infrastruktur. For å nevne noe. I tillegg til innbyggerundersøkelsen skal det 18. mai gjennomføres en egen undersøkelse blant kommunestyrets representanter.
 
– Undersøkelsen vil være et nyttig grunnlag for å styrke arbeidet med demokratiet i egen kommune. Den kan gi et godt bilde av tilstanden og si noe om hvor det kan være behov for endring og utvikling. Så vi håper alle som mottar henvendelsen fra Opinion er positive til å svare, sier kommuneplanlegger Ann Karin Fuglestad. Hun har også rollen som sekretær for arbeidsgruppen og interimnemnda for nye Lyngdal kommune og er dypt involvert i den prosessen. Hun mener undersøkelsen passer godt også for kommuner i en sammenslåingsprosess, slik Lyngdal og Audnedal nå er.

– Undersøkelsen kan gi et bilde av gode og mindre gode erfaringer og være til hjelp i å vurdere hvor innsatsen i fremtidig kommune bør rettes, sier Fuglestad.
 
Resultater fra tidligere undersøkelser er lagt ut på den åpne nettsiden bedrekommune.no. Resultater fra undersøkelsen i 2017 vil bli publisert på samme database.

Det gjennomføres tilsvarende lokaldemokratiundersøkelse i Audnedal kommune.

Sist oppdatert: 04. mai 2017