Utleiedel skal ha egen renovasjon

Lyngdal kommune minner om at utleiedeler (leiligheter) skal ha egen renovasjon og betale separat renovasjonsgebyr.

I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter, har Lyngdal kommune mottatt en del henvendelser knyttet til hva reglene sier om renovasjonskrav for utleiedeler og hybler.

Det er følgende som gjelder:

  • I de tilfeller hvor en hybel ikke kan defineres som selvstendig boenhet er det heller ikke påkrevd med egen renovasjon.
    En hybel defineres ikke som selvstendig boenhet når funksjoner som kjøkken og / eller bad deles med annen hybel eller med en primærleilighet.
  • Det er når utleiedelen har separate slike fasiliteter forskriftens krav om egen renovasjon slår inn.

Renovasjonsforskriften sier følgende om dette under avsnittet om boenhet:

«Boenhet er avgiftspliktig enhet med alle fasiliteter. Enebolig med en hybel ansees som én enhet».

Har du spørsmål rundt dette kan du ringe Servicekontoret på 38 33 40 00, eller sende epost via lenken under. Nedenfor finner du også lenke til renovasjonsforskriften, og til gjeldende gebyrregulativ for kommunale avgifter.

Lenke til epost Servicekontoret

Lenke til renovasjonsforskriften

Lenke til gebyroversikt

Sist oppdatert: 04. mai 2017