Hyllest for lang og tro tjeneste

Medarbeidere i Lyngdal kommune ble hedret for lang og tro tjeneste.

Lyngdal kommune steller i stand en årlig markering for medarbeidere som har jobbet i mer enn 25 år i kommunen. I tillegg markeres medarbeidere som er blitt pensjonister i løpet av året som er gått. I alt 10 medarbeidere gikk av og over i pensjonistenes rekker i løpet av 2014. 12 medarbeidere fikk også overrakt gavekort som en enkel markering for mer enn 25 års arbeidsinnsats i Lyngdal kommune.

Kommunen setter stor pris på sine medarbeidere. Dette kom klart fram i hilsningstalene fra rådmann Norman Udland og ordfører Jan Kristensen. Kommunen er Lyngdals største arbeidsgiver, og gir et bredt tjenestetilbud til byens befolkning. Lyngdal er i dag en kommune med svak økonomi, men dette hindrer ikke at kommunen gir gode tjenester. Lyngdal kommune scorer høyt på oversikten over kvalitet på tjenestene kommunen gir innbyggerne. Dette skyldes i stor grad alle dyktige og trofaste medarbeidere i alle ledd.

Ordføreren tok seg god tid til å si noen ord til årets pensjonister. Han poengterte at de var en gruppe eldre som i dag bare blir «yngre». Han ønsket dem lykke til i deres nye tilværelse og håpet at de nå fikk mulighet til å ta fram alle planer som de tidligere ikke har hatt tid til å gjennomføre.

Markeringen ble avsluttet med et kulturarrangement. I år stod Lindesnes Trekkspillklubb for underholdningen. En konsert som for øvrig samlet fullt hus.

Bilde av årets jubilanter i Lyngdal kommune i 2014.

Årets jubilanter: Annbjørg Johannessen, Torhild Madland, Turid Solbakken, Mona E. Haugeland, Liv Blørstad, Trond Jakobsen, Mette Stølen Sagstad, Trond Wennevold, Randi Karlsen, Sissel Hobbesland.
Åse Seglem og Sissel Foss var ikke til stede.

 

Bilde av årets pensjonister i Lyngdal kommune i 2014.

 

 

 


Årets pensjonister: Irma Tverstøl, Anne Brit Stråtveit, Inger Marie Bastelid, Kari Lien, Karsten Skårdal, Tone Løland.
Turid Kolstad, Liv Andreassen, Åse Holvik og Janne Stensøy var ikke til stede.


Tekst og foto: Geir Johan Ellingsen

Sist oppdatert: 05. mars 2015