Informasjon om klipping av hekk, busker og trær

Hekk, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel, en fotgjenger eller andre trafikanter fra alle retninger, og kunne stanse for enhver påregnelig fare eller hindring.

Det påhviler huseier ansvar å påse at vegetasjon på egen eiendom ikke utgjør trafikkfare.

Dersom ikke grunneier selv utfører nødvendig arbeid med klipp og beskjæring, vil dette bli utført av Lyngdal kommune, og da stort sett som grovklipping. Dette med hjemmel i grannelova §12.

Kommunen plikter å varsle med tidsfrister før tiltak iverksettes.

Via lenkene under kan du lese hva Statens vegvesen skriver om klipping av hekker og busker, og laste ned informasjonen som PDF.

Lenke til Statens vegvesen

Lenke til nedlastbar PDF

Ved spørsmål kontakt driftsleder ved Tekniske tjenester, telefon 945 06 082.

Sist oppdatert: 12. november 2018
Tekniske tjenester, uteseksjonen

Besøksadresse:

Grønndokkmoen
4580 Lyngdal

Posadresse:


Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Steinar Litland

Tittel: Leder uteseksjonen

Telefon: 945 06 082