Informasjon om tømming av slamanlegg

Fra uke 22 til uke 25 tømmer renovasjonsselskapet private slamanlegg i Lyngdal kommune.

Tømmerunden som nå annonseres gjelder for slamanlegg tilknyttet boliger, fra og med gårdsnummer 134 til og med 173 i Lyngdal kommune. Som det framgår av kunngjøringen under må slamanleggene klargjøres for renovatør. Lokk må graves fram, og eventuelt merkes. Manglende klargjøring vil kunne medføre ekstra kostnad for anleggseier. RFL vil i samme perioden også foreta posisjonsmåling og registrering av anlegg.

Via lenken under kan du laste ned tømmevarselet fra RFL som PDF.

Lenke til tømmevarsel slamanlegg

Kunngjøring om tømmevarsel for private slamanlegg, fra renovasjonsselskapet

Sist oppdatert: 23. mai 2019